MLP Group zwiększa skalę projektów spekulacyjnych

Agnieszka Góźdź, Dyrektor Działu Sprzedaży w MLP Group S.A.
Agnieszka Góźdź, Członek Zarządu, Chief Development Officer w MLP Group S.A.

MLP Group rozpoczyna w trzech parkach logistycznych budowę obiektów na zasadach spekulacyjnych, których łączna powierzchnia wyniesie około 75 tys. mkw. Będą gotowe do użytkowania już pod koniec tego i na początku przyszłego roku. Wszystkie inwestycje będą spełniały najwyższe standardy ekologiczne i zostaną poddane certyfikacji BREEAM.

„Sytuacja w branży nowoczesnych powierzchni magazynowych cały czas jest bardzo dobra. Obserwujemy zwiększającą się lukę rynkową – pomimo trochę mniejszego popytu podaż nowej powierzchni znacznie zmalała i jest nieproporcjonalna. Widzimy duży popyt najemców szukających atrakcyjnych obiektów. Dlatego podjęliśmy decyzję o zwiększeniu skali realizacji projektów spekulacyjnych. Chcemy mieć w swoim portfelu więcej gotowych powierzchni, które będziemy mogli od ręki zaoferować potencjalnym najemcom. Widzimy, że w taką stronę ewoluuje część rynku. Dzięki powierzchni gotowej do wynajmu będziemy nie tylko w stanie zaspokoić wysoki popyt najemców, ale także generować wyższe stopy zwrotu z najmu” – podkreśliła Agnieszka Góźdź, Członek Zarządu, Chief Development Officer, MLP Group S.A.

Rozpoczynane przez MLP Group inwestycje spekulacyjne będą realizowane w czterech parkach logistycznych na terenie naszego kraju. Projekty dostarczą łącznie około 75 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni. Największa część, bo aż blisko połowa, powstanie w MLP Pruszków II. Gotowe powierzchnie będą dostępne również w, MLP Gorzów Wielkopolski oraz MLP Gliwice. Obiekty będą oddawane do użytkowania już pod koniec tego i na początku przyszłego roku.

MLP Group w ramach rozbudowy portfela magazynowego mocno stawia na zrównoważony rozwój. Zgodnie ze standardem Grupy wszystkie realizowane nowe inwestycje są obligatoryjnie objęte certyfikacją BREEAM na poziomie co najmniej „Very Good”. Strategia MLP Group w zakresie rozwiązań ekologicznych zakłada dostosowywanie także istniejących obiektów do wymogów zielonych certyfikatów.

Przy budowie obiektów stosowane będą nowatorskie materiały oraz przyjazne dla środowiska. Budynki wyposażane będą w urządzenia, które zapobiegają nadmiernemu zużyciu mediów. Zastosowanie opomiarowania instalacji (elektrycznej, wodnej, gazowej) z podziałem na poszczególne sekcje obiektu oraz możliwością zdalnego odczytu zużycia mediów pozwoli na optymalizację ich wykorzystania. Instalowane będą także zbiorniki na wodę deszczową. MLP Group prowadzi działania w zakresie bioróżnorodności poprzez m.in. sadzenie drzew, tworzenie łąk kwietnych, stawianie budek dla owadów, tworzenie terenów zielonych. Zachęca również do jazdy rowerami budując wiaty rowerowe. W planie jest sortowanie i recykling odpadów we wszystkich parkach logistycznych poprzez uruchomienie programu „zero waste”. Strategicznym zadaniem MLP Group jest również rozwój instalacji fotowoltaicznych.

Zgodnie ze strategią „build & hold” MLP Group po zakończeniu budowy parków logistycznych utrzymuje je w swoim portfelu i samodzielnie nimi zarządza. Wszystkie projekty realizowane przez Grupę wyróżnia również bardzo atrakcyjna lokalizacja parków logistycznych, stosowanie rozwiązania typu built-to-suit oraz wsparcie najemcy w trakcie trwania umowy najmu.