Modern Commerce: 30% wzrostu sprzedaży Moliera2.com w 2021 r.

Maciej Tygielski, prezes Modern Commerce
Maciej Tygielski, prezes Modern Commerce

Notowana na NewConnect grupa e-commerce związana z dobrami luksusowymi Modern Commerce z sukcesem zakończyła transakcję przejęcia właściciela marki Moliera2.com. Finalizacja transakcji była możliwa dzięki realizacji największej w historii NewConnect gotówkowej emisji akcji o wartości 80 mln zł. Jednocześnie Moliera2.com notuje najlepsze wyniki w historii. Na koniec sierpnia narastająca sprzedaż wyniosła aż 66,8 mln zł, co oznacza wzrost o 30% względem ubiegłego roku.

W tym samym okresie wynik EBITDA wyniósł 3,2 mln zł i był wyższy o 21% niż rok wcześniej, a zysk netto wyniósł 1,9 mln zł i był aż o 90% wyższy r/r.

– Bardzo dobre wyniki osiągnięte przez Moliera2.com to efekt organicznych działań w dotychczasowym kształcie. Dołączenie Moliera2.com do naszej Grupy otwiera nowe możliwości, które wierzymy, że przełożą się na jeszcze dynamiczniejszy wzrost. Naszą ambicją jest zbudowanie lidera e-commerce rynku dóbr luksusowych. – komentuje Maciej Tygielski, członek zarządu Modern Commerce.

W ofercie publicznej o wartości 80 mln zł inwestorzy objęli 148,1 mln akcji. Inwestorzy indywidualni objęli 106,7 mln akcji, w tym Wirtualna Polska Holding 18,52 mln akcji. Pozostałe 41,4 mln akcji objęli inwestorzy instytucjonalni. Wirtualna Polska i Modern Commerce zamierzają współpracować na poziomie operacyjnym i marketingowym przede wszystkim przy rozwoju projektu Moliera2.com, co pozwoli zmaksymalizować potencjał e‑commercowy projektu.

Pozyskane środki zostały przeznaczone na przejęcie właściciela marki Moliera2.com, spółki IT Fashion Polska Group & Partners Sp. z o.o., i będą wydawane na realizację bieżących projektów inwestycyjnych prowadzonych przez Grupę Modern Commerce. Koordynatorem oferty byli Ipopema Securities oraz Dom Maklerski BOŚ, doradcą prawnym była kancelaria SSW Pragmatic Solutions, a doradcą komunikacyjnym agencja InnerValue. Autoryzowanym Doradcą odpowiedzialnym za wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect był INC.

– Jeszcze raz dziękuję nowym i dotychczasowym akcjonariuszom za zaufanie, którym nas obdarzyli. Sukces emisji akcji umożliwił zamkniecie transakcji przejęcia Moliera2.com. Jednocześnie pozyskaliśmy szerokie grono różnorodnych inwestorów, w tym fundusze inwestycyjne oraz inwestora branżowego – Grupę WP. Warto również podkreślić naprawdę szybkie tempo wprowadzenia akcji do obrotu na NewConnect. komentuje Maciej Tygielski, członek zarządu Modern Commerce.