mPay chce mocniej rozwijać ofertę usług finansowych

Daniel Ścigała, Wiceprezes Zarządu i CFO mPay S.A.
Daniel Ścigała, Wiceprezes Zarządu i CFO mPay S.A.

mPay od wielu miesięcy kładzie coraz większy nacisk na rozwój działalności zgodnie z ideą Open Banking. Aktualna zmiana wyglądu aplikacji, z wyodrębnionymi usługami finansowymi, to jeden z elementów szerszej strategii rozwoju w perspektywicznych obszarach. Położenie mocniejszego akcentu na usługi finansowe znajduje odzwierciedlenie także w rozszerzeniu kompetencji zarządu spółki.

mpayMaksymalizacja korzyści dla użytkownika w ramach jednej multifunkcyjnej aplikacji do płatności mobilnych – to nadrzędny cel wszystkich aktywności mPay, które służą rozwojowi jej flagowego produktu. Podział ekranu aplikacji na „Moje finanse” oraz pozostałe „Produkty i usługi”, to kolejne udogodnienie dla klientów – jest przejrzyście i zawsze w zasięgu ręki. Ostatnia aktualizacja to także zapowiedź kierunku dalszego rozwoju spółki, wynikającego z rewizji strategii, znajdującego odzwierciedlenie w realizowanych od wielu miesięcy działaniach. Potwierdzeniem tego są m.in. intensywne prace nad rozszerzeniem licencji Krajowej Instytucji Płatniczej zgodnie z trendem Open Banking, czy ostatnia innowacja w postaci rozwiązania biometrycznego do potwierdzania tożsamości użytkownika. mPay to pierwsza niebankowa aplikacja do płatności mobilnych, która umożliwia weryfikację konta przez tzw. selfie.

Konsekwentnie realizowany proces dywersyfikacji oferty produktowo-usługowej mPay, wsparty innowacyjnymi wdrożeniami, to odpowiedź na dobrze zidentyfikowane przez nas potrzeby klientów. – mówi Krzysztof Hejduk, Wiceprezes Zarządu mPay S.A. Coraz większy nacisk kładziemy na pełne wykorzystanie potencjału spółki w kontekście możliwości, jakie daje nam dyrektywa PSD II, której wytyczne zostały zaimplementowane do polskiego porządku prawnego w drodze nowelizacji Ustawy o usługach płatniczych z 2018 roku.dodaje Krzysztof Hejduk.

Każda aktywność biznesowa mPay wpisuje się w jak najpełniejsze wykorzystanie kapitału w postaci szerokiej ekspertyzy, kilkunastoletniego doświadczenia i umiejętności identyfikowania rynkowych szans. Nadrzędnym celem działalności spółki niezmiennie pozostaje tworzenie rozwiązań, które ułatwiają życie użytkownikom, a ponadto wnoszą niezaprzeczalny wkład w rozwój branży.

– Rozwój funkcjonalności związanych z kwestiami dotyczącymi finansów osobistych jest odpowiedzią na tendencje rynkowe i oczekiwania użytkowników w Polsce i na całym świecie, polegające na realizacji różnorakich potrzeb, w tym finansowych, z poziomu mobilnego urządzenia– mówi Daniel Ścigała, Wiceprezes Zarządu i CFO mPay S.A. – Procesy digitalizacji usług przyspieszyły dodatkowo w czasach pandemii, zachęcając do korzystania z technologii mobilnych także klientów dotychczas wobec nich nieufnych. W niedalekiej przyszłości upatrujemy wielu atrakcyjnych możliwości rozszerzania naszej oferty produktowo-usługowej, o czym będziemy informować w odrębnych komunikatach. – dodaje Daniel Ścigała.