KNF podejrzewa manipulację kursem akcji mPay i zawiadamia prokuraturę

gpw giełda

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do organów ścigania zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw związanych z bezprawnym ujawnieniem informacji poufnych oraz ich wykorzystaniem w transakcjach akcji mPay SA. Jak informuje KNF, te działania miały bezpośredni wpływ na notowania spółki na giełdzie.

Zdarzenia te dotyczą nieuprawnionego ujawnienia i wykorzystania informacji poufnej dotyczącej zawarcia umowy przez mPay SA. Umowa ta przewidywała prace nad wprowadzeniem kryptoaktywa (stablecoin) oraz umożliwienie użytkownikom aplikacji mPay zakupu tego kryptoaktywa, jego transferu na niezależne konta i portfele, a także wykorzystanie go do płatności za bilety i inne opłaty.

Informacja o umowie została opublikowana przez mPay SA w raporcie bieżącym nr 50/2021, datowanym na 22 listopada 2021 roku. W projekt zaangażowany był również znany spekulant giełdowy Rafał Zaorski.

Znaczące jest, że jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem umowy, w trakcie sesji giełdowej, akcje mPay znacząco wzrosły.

Działania te są potencjalnym naruszeniem regulacji rynku finansowego, co skłoniło KNF do podjęcia odpowiednich kroków prawnych. Bezprawne ujawnienie i wykorzystanie poufnych informacji finansowych nie tylko narusza zaufanie inwestorów, ale również destabilizuje rynek finansowy, podważając jego integralność i sprawiedliwość.

Postępowanie, które teraz znajduje się w rękach organów ścigania, ma na celu wyjaśnienie okoliczności tych działań oraz ustalenie, czy i w jakim zakresie doszło do naruszenia prawa.

Nadużycia informacji poufnych na GPW to częste zjawisko?

W ostatnim roku odnotowaliśmy kilka spektakularnych wzrostów kursów akcji, które wzbudzały podejrzenia o wykorzystanie informacji poufnych. Przykładowo, w czerwcu 2023 roku wycena giełdowa Elektrociepłowni Będzin wzrosła wzrosła o 1200% (z 20 do 240 mln zł) w ciągu zaledwie trzech tygodni. Z kolei w czerwcu 2023 roku kurs akcji STS rósł tuż przed ogłoszeniem wezwania do sprzedaży akcji spółki. Oczywiście nie są to odosobnione przykłady, gdy zachowanie kursów spółek budzi emocje inwestorów.

Wykorzystanie informacji poufnych w transakcjach giełdowych jest naruszeniem prawa i może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi. Zgodnie z art. 14 lit. a rozporządzenia MAR, za wykorzystanie informacji poufnej grozi grzywna do 5 mln zł albo kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Z kolei bezprawne ujawnienie informacji poufnej jest zagrożone karą grzywny do 2 mln zł albo karą pozbawienia wolności do 4 lat.