MSP nie sprzeda Artechu

0

Minister Skarbu Państwa ogłosił, że nie zawrze umowy sprzedaży producenta opakowań plastikowych. Jedynym oferentem była firma developersko-inwestycyjna z Łodzi.

MSP odstąpiło od zawarcia umowy zbycia udziałów spółki Zakłady Artykułów Technicznych Artech Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

Prywatyzacja firmy produkującej opakowania z tworzyw sztucznych miała zostać zrealizowana w ramach aukcji ogłoszonej publicznie 15 lipca 2014 r. Skarb Państwa ogłosił zamiar prywatyzacji w lutym 2010 r.

Jedynym uczestnikiem, który złożył zgłoszenie do udziału w aukcji, to Central Fund of Immovables Sp. z o.o.  z Łodzi prowadząca działalność dewelopersko-inwestycyjną.

Czytaj również:  VMware partnerem technologicznym Operatora Chmury Krajowej