ORLEN wnioskuje do UOKiK o zgodę dla spółki ORLEN Synthos Green Energy

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek
Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek

PKN ORLEN złożył wniosek do UOKiK o wyrażenie zgody na powołanie spółki joint venture ORLEN Synthos Green Energy, która ma odpowiadać za przygotowanie i komercjalizację w Polsce technologii mikro i małych reaktorów jądrowych. Do zarządu nowej spółki PKN ORLEN będzie rekomendował Dawida Jackiewicza, doradcę zarządu spółki ORLEN Unipetrol, należącej do Grupy ORLEN.

Umowa inwestycyjna zakładająca utworzenie nowej spółki została podpisana w grudniu 2021 roku przez PKN ORLEN i Synthos Green Energy. Zakres działalności spółki ma obejmować przygotowania do budowy mikro i małych reaktorów jądrowych, a w szczególności reaktorów BWRX-300 GE Hitachi Nuclear Energy oraz wspieranie rozwoju rozwiązań prawnych, badanie poszczególnych lokalizacji pod kątem budowy instalacji, realizację wspólnych inwestycji, a docelowo także produkcję energii i ciepła z wykorzystaniem tych technologii na potrzeby własne, komunalne i komercyjne.

– Naszym celem jest wdrożenie jednej z najbardziej efektywnych, najtańszych i bezpiecznych technologii wytwarzania energii i budowa pierwszego w naszym kraju małego reaktora jeszcze w tej dekadzie. Powołanie nowej spółki, z którą będziemy to robić, przybliży nas do osiągnięcia strategicznego celu – budowy niskoemisyjnego i innowacyjnego segmentu energetyki. W ORLEN Synthos Green Energy wykorzystamy kompetencje, umiejętności i doświadczenie osób, które już pracują w Grupie ORLEN, znają naszą strategię i wiedzą, że kluczowe jest dla nas wykorzystanie potencjału polskiej gospodarki i krajowych dostawców. Dlatego rekomendujemy do zarządu naszej nowej spółki Dawida Jackiewicza, który wcześniej z ramienia polskiego rządu m.in. nadzorował firmy z sektora energetycznego i jest cenionym ekspertem w branży paliwowo-energetycznej– mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Obecnie Dawid Jackiewicz jest doradcą Zarządu spółki ORLEN Unipetrol. Pełni też funkcję wiceprezesa Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych zajmującego się tematyką bezpieczeństwa energetycznego, liberalizacji rynku gazu, zarządzania finansami przedsiębiorstw energetycznych oraz zagadnieniami efektywności projektów infrastrukturalnych w energetyce. W latach 2015-2016 jako Minister Skarbu Państwa nadzorował spółki sektora energetycznego. Wcześniej w Parlamencie Europejskim należał do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Gdy zasiadał w polskim sejmie, był członkiem Komisji Nadzwyczajnej ds. Energetyki i Surowców Energetycznych, Komisji Skarbu Państwa oraz Komisji Administracji i Cyfryzacji.

Technologia reaktorów BWRX-300 GE Hitachi Nuclear Energy, na którą zdecydował się PKN ORLEN, jest obecnie najbardziej zaawansowaną na świecie technologią na drodze do komercjalizacji. Dodatkowo szeroki dostęp do potencjalnych lokalizacji, bogata historia realizacji dużych projektów inwestycyjnych oraz szerokie doświadczenie w uruchamianiu nowoczesnych technologii w energetyce sprawiają, że Grupa ORLEN jest w dogodnej pozycji dla przygotowania i wdrożenia mikro i małych reaktorów jądrowych.

Stworzenie reaktora BWRX-300 zajmuje tylko ok. 1/3 czasu potrzebnego na budowę tradycyjnej dużej elektrowni jądrowej. Dodatkowo koszty budowy są o ok. 30 proc. niższe za każdy MW w porównaniu z konwencjonalnymi projektami atomowymi. Mały reaktor o mocy ok. 300 MWe jest w stanie rocznie wytworzyć energię potrzebną do zasilania ok. 150-tysięcznego miasta, a więc wielkości np. Zielonej Góry. Szacowany koszt produkcji 1 MWh energii elektrycznej będzie docelowo o około 30 proc. niższy niż w przypadku energii z gazu. Co równie ważne, pojedynczy reaktor modułowy o mocy około 300 MWe może zapobiec emisji do od 0,3 do 2,0 mln ton dwutlenku węgla rocznie, w zależności od rodzaju zastępowanego paliwa (np. węgla kamiennego lub brunatnego).

Powołanie spółki joint venture ORLEN Synthos Green Energy nastąpi po uzyskaniu odpowiednich zgód organów antymonopolowych.