Murapol S.A. odwołuje IPO na GPW

Nikodem Iskra, prezes Murapol SA
Nikodem Iskra, prezes Murapol SA

Zarząd Murapol S.A. oraz Akcjonariusz Sprzedający podjęli decyzję o odwołaniu oferty publicznej akcji z uwagi na niesprzyjające warunki rynkowe.

Decyzja o odwołaniu oferty jest wypadkową ostatnich kilku dni i powstałych uwarunkowań skutkujących wysoką zmiennością na krajowym i światowych rynkach finansowych. Wpływ na nią miało m.in. pojawianie się nowej mutacji koronawirusa pod nazwą Omikron, które zwiększyło niepewność na rynkach kapitałowych i miało istotny wpływ na nastroje inwestorów. W ostatnim miesiącu zarówno indeks szerokiego rynku WIG, jak i WIG Nieruchomości zanotowały spadki rzędu 10%, podczas gdy wartość europejskiego indeksu zmienności VSTOXX wzrosła o 85,3%

Zarząd Murapol S.A. oraz Akcjonariusz Sprzedający są przekonani o atrakcyjności modelu biznesowego Grupy Murapol oraz znaczących perspektywach jej wzrostu. Rozważą możliwość przeprowadzenia oferty publicznej w przyszłości, gdy warunki rynkowe będą bardziej sprzyjające. Zarząd Grupy Murapol oraz Akcjonariusz Sprzedający dziękują wszystkim międzynarodowym i krajowym inwestorom, w tym inwestorom indywidualnym, za zainteresowanie ofertą publiczną i działalnością Grupy Murapol.

Decyzja o odwołaniu oferty publicznej sprawia, że zapisy złożone na Akcje Oferowane zostaną uznane za nieważne, a dokonane płatności zostaną zwrócone inwestorom nie później niż 7 dni po dniu ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty.