MZCh Organika SA – rekordowe wyniki za 2015 r.

finanse

Malborska Organika osiągnęła w 2015 r. znaczny wzrost rentowności biznesu i poprawę płynności finansowej. Jednostkowy zysk netto na poziomie ponad 3,3 mln zł wobec straty wielkości niemal 4,8 mln zł w 2014 r. został wypracowany na odbudowanym kapitale obrotowym. Rekordowa EBITDA spółki rzędu 14,8 mln zł jest dwukrotnie wyższa niż zeszłoroczna – 7,2 mln zł (wzrost o 106% rdr). Organika inwestuje w bezpieczeństwo biznesu optymalizując zakupy surowca i wdrażając zintegrowany system informatyczny SAP.

Wszystkie spółki produkcyjne Grupy Kapitałowej Organika, oprócz rosyjskich, odnotowały
w 2015 r. zysk i EBITDĘ na plusie. Dobra koniunktura na rynku meblarskim
i motoryzacyjnym, dywersyfikacja produkcji do kolejnych gałęzi przemysłu oraz rosnący
w strukturze sprzedaży udział produktów głębiej przetworzonych złożyły się na znaczny wzrost rentowności biznesu i najlepsze od lat wyniki.

– Wykorzystaliśmy najlepiej jak można restrukturyzację i sprzyjającą koniunkturę rynkową. Mamy apetyt na zwiększenie udziałów w rynku mimo osłabienia złotówki i wzrostu niepewności w gospodarce. Pracujemy nad zwiększeniem siły nabywczej Grupy poprzez dalszą centralizację  zakupów surowca oraz wydłużanie horyzontu planowania, co umożliwia dokonywanie zakupów w większych partiach na zoptymalizowanych warunkach.
W przyszłości w administrowaniu tym procesem, jak również oczywiście w zarządzaniu wszystkimi obszarami działalności,  pomoże nam inwestycja w zintegrowany system zarządzania SAP, dostosowany do charakterystyki biznesu Organiki
– Dariusz Kwieciński, prezes zarządu MZCh Organika SA.

Wdrożenie systemu wspierającego zarządzanie jest naturalną kontynuacją kultury ciągłego doskonalenia funkcjonującego w Organice od ukonstytuowania LEO (Lean Enterpise ORGANIKA) – własnego systemu zarządzania, koncentrującego działania na wzroście efektywności we wszystkich wymiarach. W szczególności stale „dostrajane” do rynku, planowanie produkcji i wzrost efektywności kosztowej przynoszą efekty w postaci większej konkurencyjności i elastyczności oferty spółki. Po wdrożeniu SAP planowanie produkcji zyska cenne narzędzie umożliwiające dalszą optymalizację dziennych wylewów pianki zharmonizowaną z minimalizacją zapasów oraz jak najefektywniejszym wykorzystaniem zasobów kadrowych. W 2015 r. Organika wzmocniła swój zespół 32 osobami, a w bieżącym roku, w odpowiedzi na zwiększony poziom zamówień i wzrost udziału produkcji głębiej przetworzonej, nadal rekrutowani są nowi pracownicy.