• W siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. odbyła się uroczysta Gala – podsumowująca Rok Giełdowy 2016
 • Podczas Gali emitentom, Członkom Giełdy oraz Autoryzowanym Doradcom, którzy w minionym roku osiągnęli najlepsze wyniki i przyczynili się do rozwoju polskiego rynku kapitałowego zostało wręczonych łącznie 30 nagród

W Gali udział wzięli przedstawiciele najważniejszych instytucji rynku kapitałowego – emitentów, domów maklerskich, banków, firm inwestycyjnych oraz organizacji i stowarzyszeń branżowych. Gośćmi honorowymi wydarzenia byli m.in. Witold Słowik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz Teresa Czerwińska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nagrody przyznano w następujących kategoriach:

Nagrody GPW na Głównym Rynku akcji:

 • mBank S.A. za organizację pierwszych ofert publicznych o największej łącznej wartości w 2016 roku.
 • Celon Pharma S.A. za największą wartość pierwszej oferty publicznej akcji w 2016 roku.
 • Trigon Dom Maklerski S.A. za największą liczbę spółek wprowadzonych na Główny Rynek akcji w 2016 roku.
 • Alior Bank S.A. za największą wartość wtórnej oferty publicznej w 2016 roku.
 • Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. za najwyższy udział w obrotach akcjami (bez transakcji animatora) na Głównym Rynku w 2016 roku.
 • Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska za najwyższy udział lokalnego animatora
  w obrotach akcjami na Głównym Rynku w 2016 roku.

Nagrody GPW na rynku NewConnect: 

 • Tower Investment S.A. – za największą ofertę spółki debiutującej na NewConnect w 2016 roku.
 • mBank S.A. – za najwyższy udział w obrotach sesyjnych akcjami na rynku NewConnect (bez transakcji animatora) w 2016 roku.
 • Dom Maklerski BDM S.A. – za najwyższy udział animatora w obrotach sesyjnych akcjami na rynku NewConnect w 2016 roku.

Nagrody GPW na rynku Catalyst:

 • Orlen Capital AB – za największą wartość debiutu na Catalyst w 2016 roku.
 • mBank S.A. – za najwyższą wartość obrotów sesyjnych obligacjami nieskarbowymi na wszystkich rynkach w ramach Catalyst (bez transakcji animatora) w 2016 roku oraz nagrodę za największą wartość emisji nieskarbowych instrumentów dłużnych wprowadzonych na Catalyst w 2016 roku.
 • Dom Maklerski PKO Banku Polskiego S.A. – za najwyższą wartość obrotów animatora
  w obrotach sesyjnych obligacjami nieskarbowymi na Catalyst w 2016 roku.

Nagrody GPW na rynku instrumentów pochodnych:

 • Erste Securities Polska S.A. – za najwyższy udział w wolumenie obrotów indeksowymi kontraktami terminowymi bez transakcji animatora w 2016 roku.
 • Dom Maklerski Noble Securities S.A. – za najwyższy udział animatora w wolumenie obrotów indeksowymi kontraktami terminowymi w 2016 roku.
 • Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. – za najwyższy udział w wolumenie obrotów kontraktami terminowymi na akcje 2016 roku.
 • Bank Zachodni WBK S.A. – za najwyższy udział w wolumenie obrotów opcjami indeksowymi bez transakcji animatora w 2016 roku.
 • Dom Maklerski PKO Banku Polskiego S.A. – za najwyższy udział animatora w wolumenie obrotów opcjami indeksowymi w 2016 roku.

Nagrody GPW za dystrybucję informacji:

 • Polska Agencja Prasowa – dla pierwszego dystrybutora informacji giełdowych
  od 1996 roku.
 • mBank S.A. – za największą liczbę i wartość zamówień na produkty informacyjne zawierające dane przetworzone z GPW i BondSpot.

Nagroda GPW za produkty strukturyzowane:

 • Raiffeisen CentroBank oraz ING Bank N.V. – za wkład w rozwój rynku produktów strukturyzowanych na GPW w 2016 roku.

Nagrody Grupy KDPW:

 • Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. – za wysoką jakość raportowania transakcji do KDPW_TR w 2016 roku.
 • PKO Bank Polski S.A. – I miejsce w kategorii za najwyższą wartość transakcji OTC rozliczonych w KDPW_CCP w 2016 roku.
 • ING Bank Śląski S.A. – II miejsce w kategorii za najwyższą wartość transakcji OTC rozliczonych w KDPW_CCP w 2016 roku.
 • BNP Paribas Securities Services – za wdrożenie i oferowanie klientom nettingu papierów wartościowych w formule zgodnej z najlepszymi praktykami rynkowymi.
 • Bank Handlowy w Warszawie S.A. – dla pierwszego w historii rynku operatora konta dla globalnego uczestnika KDPW.

Nagrody Treasury BondSpot Poland:

 • Barclays Bank PLC – Lider rynku kasowego Treasury BondSpot Poland w 2016 roku.
 • ING Bank Śląski S.A. – Lider rynku transakcji warunkowych Treasury BondSpot Poland w 2016 roku.
 • Bank Handlowy w Warszawie S.A. – Lider market makingu na Treasury BondSpot Poland
  w 2016 roku oraz nagrodę za wspieranie rozwoju rynku Treasury BondSpot Poland w 2016 roku.

Organizatorem Gali – Podsumowanie Roku Giełdowego 2016 była Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Partnerami wydarzenia byli: KDPW S.A., KDPW_CCP S.A. oraz BondSpot S.A.