Najczęściej 200-399 tys. złotych na 30 lat. Raport o kredytach hipotecznych w Polsce

Raport o kredytach hipotecznych w Polsce

Dla wielu osób zaciągnięcie kredytu hipotecznego to jedyna szansa na zakup wymarzonego mieszkania czy domu. Jak pokazują wyniki badania serwisu Oferteo.pl, najczęściej szukamy kredytu o wartości od 200 do 399 tys. złotych w celu sfinansowania zakupu nieruchomości, a preferowany okres spłaty kredytu to 30 lat.

Według danych Narodowego Banku Polskiego wartość kredytów hipotecznych udzielonych przez banki w II kwartale 2016 roku to 11,6 mld złotych. Łączne zadłużenie gospodarstw domowych w Polsce związane z kredytami hipotecznymi wyniosło na koniec 2015 roku ok. 374,5 mld złotych. Osoby starające się o uzyskanie kredytu hipotecznego od 2016 roku muszą wnieść przynajmniej 15% wkładu własnego wartości kredytowanej nieruchomości.

Na jakie kwoty zadłużają się Polacy?

Na jakie kwoty zadłużają się Polacy?Analiza zapytań o kredyty hipoteczne złożonych przez użytkowników Oferteo.pl, serwisu łączącego w czasie rzeczywistym poszukujących produktów i usług z ich dostawcami, pokazuje, że najczęściej poszukujemy kredytu w kwocie od 200 do 249 tys. złotych. Na taki przedział wskazało 20 proc. użytkowników serwisu. Niewiele mniej, 19 proc., poszukiwało kredytu o wysokości 300–399 tys. złotych. Stosunkowo niewiele zapytań dotyczyło kredytów poniżej 100 tys. złotych – 7 proc. Z kolei o kredyty przekraczające pół miliona złotych zapytało 8% użytkowników Oferteo.pl.

Na jak długo bierzemy kredyt?

Na jak długo bierzemy kredyt?Użytkownicy Oferteo.pl najczęściej byli zainteresowani spłatą kredytu w ciągu 30 lat. Wskazało tak 57 proc. z nich. Na czas spłaty wynoszący 20 lat decydowało się 28 proc. badanych. Tylko 15 proc. było zainteresowanych spłatą kredytu w czasie 10 lat.

Na co przeznaczamy kredyt?

Na co przeznaczamy kredyt?Najczęściej wskazywanym celem zaciągnięcia kredytu hipotecznego była budowa domu. Wskazało tak 42 proc. badanych. Zakup domu lub mieszkania był przyczyną zainteresowania kredytem dla 36 proc. użytkowników serwisu. Co ciekawe, 3 proc. wskazało, że kredyt miałby zostać wykorzystany do spłaty kredytu hipotecznego w innym banku. Pozostali badani wskazali inny cel lub nie zadeklarowali, na co kredyt miałby zostać przeznaczony.

Skąd pochodzą zapytania o kredyt?

Skąd pochodzą zapytania o kredyt?Najwięcej zapytań o kredyt hipoteczny w serwisie Oferteo.pl złożyli mieszkańcy województwa śląskiego – 14 proc., nieco mniej zapytań pochodziło z woj. mazowieckiego – 13 proc. Tuż za nimi uplasowały się województwa: dolnośląskie, małopolskie i wielkopolskie, skąd padło po 10 proc. zapytań o kredyt.

Co ciekawe, według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2015 roku najwięcej nowych mieszkań oddano do użytkowania w woj. mazowieckim, natomiast dolnośląskie i małopolskie znajdowały się w ścisłej czołówce zestawienia.

Z kolei najmniejsze zainteresowanie kredytem hipotecznym wykazywali mieszkańcy województwa podlaskiego, którzy złożyli 2 proc. zapytań w serwisie.

Kiedy chcemy skorzystać z kredytu?

Kiedy chcemy skorzystać z kredytu?Użytkownicy Oferteo.pl byli w przeważającej części zainteresowani uzyskaniem kredytu w ciągu miesiąca – wskazała tak niemal połowa z nich. Natomiast 38% użytkowników jako preferowany termin wskazało 2–3 miesiące. – Załatwianie wszystkich formalności kredytowych może potrwać nawet kilka tygodni. Warto więc planować jego zaciągnięcie z odpowiednim wyprzedzeniem, dokładnie sprawdzając oferty z przynajmniej kilku banków – mówi Karol Grygiel, członek zarządu Oferteo.pl. – Poszukiwania warto prowadzić w Internecie, gdzie po złożeniu zapytania otrzymamy oferty dopasowane do naszych potrzeb, dzięki czemu oszczędzimy sporo czasu i nie będziemy musieli odwiedzać każdej placówki osobiście.

Pamiętajmy, że decyzja o zaciągnięcia kredytu hipotecznego powinna zostać poprzedzona dokładną analizą ofert banków i realną oceną własnych możliwości finansowych. Powinniśmy też mieć na uwadze, że oprocentowanie kredytu jest zmienne i za kilka lat rata, którą musimy oddać do banku, może być wyższa nawet o kilkadziesiąt procent niż w chwili zaciągania pożyczki.

Metodologia badań

Przedstawione dane pochodzą z analizy ponad 1,1 tys. zapytań ofertowych zamieszczonych w serwisie Oferteo.pl przez osoby zainteresowane kredytem hipotecznym.