Rynek Pracy Specjalistów w III kw. 2016 roku

pracownik

W III kwartale 2016 r. na portalu Pracuj.pl opublikowano 124 359 ofert pracy. Oznacza to prawie 12% wzrost liczby ogłoszeń o pracę w porównaniu do analogicznego kwartału w ubiegłym roku. Najwięcej ofert pochodziło z branż: handel i sprzedaż, bankowość/finanse/ubezpieczenia oraz przemysł ciężki. Pracodawcy poszukiwali głównie specjalistów ds. handlu i sprzedaży, obsługi klienta oraz ekspertów IT. Spośród województw na czele zestawienia pod względem liczby ogłoszeń znalazły się: mazowieckie, dolnośląskie i małopolskie.

 

 • Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 11,56% w porównaniu do III kwartału 2015 r.
 • Najwięcej ofert pracy z branży handel i sprzedaż, o 10,9% więcej niż
  w III kwartale 2015 r.
 • 25% więcej ofert pracy z branży produkcja dóbr szybkozbywalnych – FMCG
  w porównaniu do III kwartału 2015 r.
 • 20,7% wzrostu zapotrzebowania na specjalistów z zakresu obsługi klienta w porównaniu do
  III kwartału 2015 r.
 • 17,4 więcej ofert pracy skierowanych do specjalistów ds. logistyki w porównaniu do III kwartału 2015 r.

                                              

Jak wynika z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, we wrześniu poziom bezrobocia wyniósł 8,4% i jest to wynik o 0,1 pkt proc. niższy niż przed rokiem. Utrzymująca się bardzo dobra koniunktura na rynku pracy jest także widoczna
w kwartalnych danych Pracuj.pl.

 

Jakie branże zatrudniały w III kwartale 2016 r.?

 

Z analizy ogłoszeń opublikowanych przez pracodawców na portalu Pracuj.pl wynika, że największe zapotrzebowanie na pracowników zgłosili w III kwartale 2016 pracodawcy
z branży handel i sprzedaż. Opublikowali oni 24 373 ogłoszeń o pracę, co stanowiło prawie 20% wszystkich ofert z tego okresu. Kolejnymi branżami z największą liczbą opublikowanych ofert pracy były bankowość, finanse, ubezpieczenia oraz przemysł ciężki. W tych branżach zanotowano także znaczące wzrosty liczby opublikowanych ofert pracy, w porównaniu do III kw. 2015.

 

Jak podaje GUS w sierpniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 7,5% w porównaniu z sierpniem ub. roku, natomiast w okresie styczeń – sierpień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 3,7% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 4,5%. Z kolei dane Markit pokazują, że we wrześniu tempo wzrostu wielkości produkcji oraz liczby nowych zamówień było najszybsze od marca, głównie dzięki wzmożonemu napływowi kontraktów eksportowych. Wszystkie te dane znajdują odzwierciedlenie nie tylko w liczbie ogłoszeń publikowanych na Pracuj.pl przez firmy z branży przemysłowej, ale i we wzrostach zapotrzebowania na pracowników jakie z tych firm napływają – dla przemysłu lekkiego było to 15,6% wzrostu rok do roku, a dla przemysłu ciężkiego wzrost wyniósł on 8,8%. Inne znaczące wzrosty odnotowane w omawianym okresie to wzrost zapotrzebowania na pracowników w branży produkcja dóbr szybkozbywalnych – FMCG o 25% rok do roku, oraz branży IT o 14,8% rok do roku.

 

Jakich specjalistów poszukiwali pracodawcy w III kwartale 2016 r.?

 

W III kw. 2016 r. najczęściej poszukiwanymi specjalistami byli pracownicy: handlu
i sprzedaży, obsługi klienta oraz specjaliści IT. Tradycyjnie pracownicy handlu i sprzedaży znajdują się na pierwszym miejscu wśród najbardziej poszukiwanych specjalistów. W III kwartale 2016 r. popyt na specjalistów handlu i sprzedaży zwiększył się o prawie 9% w porównaniu rok do roku.

 

Znaczący wzrost zapotrzebowania na pracowników logistyki, który wyniósł w III kwartale 2016 r. 17,4% w porównaniu rok do roku, potwierdza prognozy ekspertów, którzy przewidywali, że 2016 będzie rokiem wzrostów w branży transportowo-logistycznej.

 

W III kwartale pracodawcy znacząco zwiększyli zapotrzebowanie na specjalistów IT – wzrost ofert skierowanych do nich w stosunku do analogicznego kwartału 2015 r. wyniósł 13,9%. Wzrosło także zapotrzebowanie na inżynierów – o 10,7% w ujęciu rok do roku. Wciąż także obserwuje się rosnące zapotrzebowania na pracowników produkcji, w III kwartale 2016 r. wzrost zapotrzebowania na tych specjalistów wyniósł 17,1% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Nadal obserwuje się znaczące, bo ponad 12% wzrosty zapotrzebowania na specjalistów HR – co jest wynikiem systematycznych wzrostów rynku pracy. Pracodawcy częściej sięgają po pracowników HR, którzy nie tylko mogą wspierać ich w efektywnych i skutecznych rekrutacjach, ale w zarządzaniu wielopokoleniowymi zespołami oraz dbaniu o wizerunek firmy, jako dobrego pracodawcy.

Gdzie najłatwiej było o pracę?

Niezmiennie, jeśli chodzi o rozkład ogłoszeń według województw, dominuje woj. mazowieckie; w III kw. 2016 r. pracodawcy z tego województwa opublikowali 27 576 ofert (ponad 22% ogólnej liczby ogłoszeń w tym kwartale). Na kolejnych miejscach znalazły się województwo dolnośląskie i małopolskie. Znaczna liczba ofert pracy pochodziła także z województw wielkopolskiego i śląskiego. Zapotrzebowanie na pracowników wzrosło najbardziej w województwach wielkopolskim (o 20% rok do roku) oraz pomorskim (o 18% rok do roku).

W omawianym okresie zapotrzebowanie na nowych pracowników zgłaszały najczęściej firmy duże zatrudniające powyżej 251 pracowników – opublikowały one łącznie 37 692 ofert pracy. Niewiele mniej, bo 33 912 ogłoszeń, opublikowały firmy średnie, zatrudniające pomiędzy 51-250 osób. W III kwartale 2016 r. zapotrzebowanie na pracowników wzrosło najbardziej w firmach małych zatrudniających pomiędzy 11 a 50 osób, o ponad 15% w stosunku do analogicznego kwartału w roku 2015.

Komentarz Przemysława Gacka, prezesa zarządu Grupy Pracuj S.A.:

W III kwartale 2016 r. na Pracuj.pl opublikowano ponad 124 tys. ofert pracy, ponad 11% więcej niż przed rokiem – co potwierdza, że kondycja naszego rynku pracy nadal jest bardzo dobra. Jednak należy także zwrócić uwagę na sygnały napływające od instytucji międzynarodowych, które w swych raportach zrewidowały w dół prognozy dla polskiej gospodarki. Najbliższe kwartały pokażą nam czy PKB bliższe 3 niż 4% będzie mieć wpływ także na rynek pracy.

Siłą napędową gospodarki w III kwartale 2016 r. był znaczący wzrost konsumpcji przekładający się zarówno na wzrosty produkcji przedsiębiorstw przemysłowych, jak i na sprzedaż detaliczną. Jak wynika z danych Pracuj.pl to właśnie branża handel i sprzedaż zgłosiła największe zapotrzebowanie na pracowników w omawianym kwartale, notując także znaczący, bo prawie 11% wzrost. Znaczący wzrost konsumpcji przekłada się także na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów ds. obsługi klienta, w III kwartale 2016 r. pracodawcy opublikowali 25 683 ofert pracy skierowanych do tych specjalistów, a zapotrzebowanie na nich wzrosło o 20,7%, w ujęciu rok do roku.

Podobnie, jak w drugim, także w trzecim kwartale 2016r. odnotowaliśmy znaczące wzrosty zapotrzebowania na pracowników z obszaru produkcji. Z branży przemysł ciężki napłynęło 10 460 ofert pracy, a z branży przemysł lekki 7 084 ofert. Dynamicznie, o 17,1%, wzrosło także zapotrzebowanie na pracowników produkcji.

Tak dobre wyniki z rynku pracy nie pozostają bez wpływu na zapotrzebowanie pracodawców na specjalistów ds. HR. Oferty skierowane do nich stanowiły w III kwartale 2016 r. prawie 4% wszystkich ofert pracy, a wzrost liczby ofert pracy skierowanych do tych pracowników wyniósł 12,2% rok do roku. Pracownicy HR są odpowiedzialni nie tylko za procesy rekrutacyjne, ale także za budowanie wizerunku pracodawcy oraz kwestie związane z oceną i rozwojem, co nabiera szczególnego znaczenia przy obecnej sytuacji na rynku pracy.