Największa na polskim rynku operacja refinansowania kredytów

0

PKN ORLEN S.A. podpisał nową umowę kredytową z konsorcjum 14 banków, dzięki której refinansuje na korzystniejszych warunkach obecne cztery linie kredytowe oraz zapewnia dostęp do finansowania bankowego na najbliższe pięć lat. Maksymalna wartość kredytu, z jakiego Koncern może korzystać w ramach nowej umowy, to ponad 2,6 mld EUR, czyli ponad 10 mld PLN.

Środki pozyskane z kredytu zostaną przeznaczone na spłatę istniejącego zadłużenia walutowego oraz finansowanie działalności zarówno PKN ORLEN S.A., jak i spółek z Grupy Kapitałowej ORLEN. Umowa zawarta pomiędzy PKN ORLEN, a konsorcjum banków, otwiera także Koncernowi dostęp do dodatkowych środków w wysokości 200 mln EUR.

– Podpisana dziś umowa to kolejny dowód na głęboką, pozytywną zmianę w relacjach między PKN ORLEN i bankami kredytującymi nasz Koncern. Na początku kończącej się właśnie pierwszej kadencji Zarządu banki traktowały PKN ORLEN nieufnie, bo Firma była bliska złamania warunków zawartych w umowach kredytowych. Dziś, dzięki wdrożonym inicjatywom oddłużeniowym oraz procesom optymalizacyjnym, poziom zadłużenia Spółki jest stabilny, ratingi są coraz lepsze, więc banki chętnie rozmawiają o dalszym finansowaniu naszych działań – powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN S.A.

Dzięki Umowie Koncern może zastąpić z wyprzedzeniem cztery wielowalutowe konsorcjalne kredyty odnawialne zapadające w latach 2011 – 2012, w wysokości:
– 1 mld EUR, udzielony przez konsorcjum jedenastu banków w grudniu 2005 roku,
– 800 mln EUR, udzielony przez konsorcjum ośmiu banków w listopadzie 2006,
– 300 mln EUR, udzielony przez konsorcjum sześciu banków w styczniu 2008 roku,
– 325 mln EUR udzielony przez konsorcjum siedmiu banków w sierpniu 2008 roku.

Umowa będzie obowiązywać przez okres pięciu lat z możliwością dwukrotnego przedłużenia o kolejny rok. Środki mogą być wykorzystywane w kilku walutach – EUR, USD, PLN oraz CZK. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR/EURIBOR/LIBOR/PRIBOR powiększoną o marżę.

Czytaj również:  Agnieszka Hryniewicz-Bieniek globalnym dyrektorem Google for Startups

Zgodnie z zapisami umowy, koszt kredytu, jaki będzie ponosił PKN ORLEN S.A., będzie zależał od poziomu wskaźnika dług netto/EBITDA. Pozostałe warunki kredytowania również nie odbiegają od warunków rynkowych.