NanoGroup planuje pozyskać 8,4 mln zł w publicznej ofercie emisji akcji

Dr Tomasz Ciach
Dr Tomasz Ciach, NanoGroup

NanoGroup, warszawska grupa spółek biotechnologicznych, opublikowała memorandum informacyjne. Zapisy na akcje zostaną przeprowadzone w dniach 22.10 – 27.10.2020 r., a dodatkowy kapitał pozyskany z emisji będzie przeznaczony na badania (przedkliniczne oraz kliniczne) przełomowych leków na raka i substytutu krwi NanOX oraz na pokrycie bieżących kosztów. Akcje zaoferuje DM BOŚ.

Ostateczna cena akcji oferowanych zostanie ustalona w oparciu o wyniki procesu budowania księgi popytu. Spółka poczyniła w tym roku znaczne postępy w swoich pracach nad prototypowymi lekarstwami. Dalsze prace rozwojowe prowadzone nad pierwszym celowanym lekiem onkologicznym PolEpi będą realizowane przy współpracy z krajowymi partnerami. Spółka planuje skierować końcowy produkt do rejestracji europejskiej EMA (European Medicines Agency).

Naszym głównym celem jest przeprowadzenie badań przedklinicznych, w tym opracowanie i wykonanie syntezy nanocząstek w standardzie cGMP, oraz wykonanie badań przedklinicznych leku w standardzie GLP i testów klinicznych leku POLEPI do terapii nowotworu jajnika i mięsaka na około 30 pacjentach. Planujemy również rozpoczęcie prób klinicznych z udziałem pacjentów, które to próby zostaną poprzedzone opracowaniem metody syntezy związku w standardzie cGMP w powiększonej skali oraz wykonaniem wymaganych badań na zwierzętach w standardzie GLP. Ostatnia faza projektu to etap prac rozwojowych, których ostatecznym rezultatem może być przetestowany i zwalidowany lek, który będzie przedmiotem licencji. – opisuje projekt prof. Tomasz Ciach odpowiedzialny za rozwój technologii w NanoGroup.

Drugi projekt, który zostanie dofinansowany z emisji akcji H, umożliwi kilkudniowe przechowywanie i transport narządów do transplantacji. Produkt NanoSanguis to unikalne rozwiązanie połączenia syntetycznego płynu o funcji krwi w obszarze wymiany gazowej z urządzeniem do przechowywania organów. Chcemy, aby nasze rozwiązanie zrewolucjonizowało rynek poprzez wydłużenie czasu przydatności organów do przeszczepu.

­– Planujemy przeprowadzenie, po pierwsze, badań przedklinicznych na małym i dużym modelu zwierzęcym w standardzie GLP, po drugie: badań klinicznych (w pierwszej fazie odbędzie się 8 przeszczepów nerki) systemu do długoterminowego przechowywania i transportu organów (nerka, wątroba, serce) w warunkach fizjologicznych (OrganFarm). Oczywiście środki z emisji stanowią jedynie część kosztów projektu – o resztę środków zamierzamy ubiegać się z funduszu EIC. – kończy prof. Tomasz Ciach.