NBP: polityka pieniężna bez zmian, ale z nową prognozą

waluty dolar złoty forex

Mijający tydzień nie obfitował w kluczowe statystyki makroekonomiczne. Rynki finansowe skoncentrowały się więc na posiedzeniach banków centralnych i przemówieniach ich członków. Narodowy Bank Polski, zgodnie z oczekiwaniami, nie zmienił głównej stopy procentowej i tym samym pozostała ona na poziomie 0,1%. Jednocześnie podniósł prognozowany wzrost PKB na 2021 r., z 2,7% do 4%. Pokazuje to, że bank centralny zareagował na relatywnie pozytywny rozwój polskiej gospodarki. Jednocześnie, na posiedzeniu NBP ogłosił też nieprzyjemną dla polskich konsumentów wiadomość o spodziewanej inflacji w 2021 r. na poziomie 3,2%, znacznie powyżej celu inflacyjnego (2,5%).

Swoje przemówienie w tym tygodniu wygłosili również przedstawiciele Europejskiego Banku Centralnego, wskazując, co będzie przedmiotem dyskusji na posiedzeniu w przyszłym tygodniu. Oprócz kryzysu związanego z koronawirusem w debacie poruszany był również wzrost rentowności obligacji w krajach strefy euro. Zdaniem członków EBC nie nastąpiło radykalne pogorszenie warunków finansowych, wobec tego nie jest planowane dalsze luzowanie polityki pieniężnej w celu obniżenia rentowności. Z drugiej strony, wiceprezes banku Luis de Guindos zwrócił uwagę na dużą elastyczność w potencjalnym reagowaniu na wahania rynkowe. Nie można całkowicie wykluczyć więc takiego scenariusza w przyszłości.

W tym tygodniu złoty osłabił się. Jednak za tym spadkiem stoi raczej wzrost awersji do ryzyka na rynkach niż konkretna przyczyna makroekonomiczna. Polska waluta osłabiła się tym samym wobec euro do 4,57 PLN/EUR. Eurodolar natomiast spadł do 1,193 USD/EUR.

Roksana Cicha, analityczka instytucji płatniczej AKCENTA