NCBR ogłosił konkurs Seal of Excellence. 23 mln zł dofinansowania dla MŚP

dr Jacek Orzeł p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
dr Jacek Orzeł p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, foto: gov.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło drugi już w tym roku konkurs Seal of Excellence, realizowany w ramach środków programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Budżet 23 milionów złotych przeznaczony jest dla polskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, których projekty zostały pozytywnie ocenione przez Komisję Europejską i otrzymały certyfikat Seal of Excellence w ramach instrumentu EIC Accelerator programu „Horyzont Europa”, jednak z powodu ograniczeń budżetowych nie otrzymały dofinansowania.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów ruszy 29 września, a zakończy się 30 października br. o godz. 16:00. Wsparciem mogą zostać objęte prace badawczo-rozwojowe, czyli badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo tylko eksperymentalne prace rozwojowe, w zakresie od 5 do 8 poziomu gotowości technologicznej (TRL). Wniosek o dofinansowanie musi obejmować te same zadania, zasoby i przewidywać ten sam cel, co projekt oceniony przez Komisję Europejską, bądź jego część dotycząca przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Certyfikat Seal of Excellence powinien zostać wystawiony nie później niż 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w naborze w ramach FENG.

– EIC Accelerator to działanie Europejskiej Rady ds. Innowacji. Instrument skierowany jest do MŚP, wykazujących wysoki potencjał wzrostu oraz mających przełomowe rozwiązania, które planują wdrożyć na rynku europejskim i globalnym. Polskie przedsiębiorstwa od lat biorą udział w naborach akceleratora EIC, jednakże gdy wyczerpie się jego budżet, wtedy wkraczamy my z możliwością dofinansowania projektów, które uzyskały pieczęć doskonałości – powiedział dr Jacek Orzeł, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Zbliżone zasady

Kategorie, maksymalne kwoty i metody obliczania kosztów kwalifikowalnych projektu są analogiczne jak w instrumencie EIC Accelerator programu „Horyzont Europa”. Maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 2,5 mln euro i wynosi maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych tych prac. Projekt może być realizowany nie dłużej niż do 31 grudnia 2029 r.

Ocena w konkursie jest jednoetapowa. Projekty ocenia Panel, który tworzą co najmniej trzej eksperci. Wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia lub poprawienia wniosku w zakresie określonym przez NCBR. Elementem oceny jest spotkanie z wnioskodawcą. W jego trakcie wnioskodawca może odnieść się do pytań i ewentualnych wątpliwości ekspertów dotyczących projektu.

Konkurs Seal of Excellence organizowany jest w ramach Priorytetu II “Środowisko sprzyjające innowacjom” programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.