PMI strefy euro: przemysł w kryzysie, usługi rosną

Bartosz Wałecki, analityk, Michael / Ström Dom Maklerski
Bartosz Wałecki, analityk, Michael / Ström Dom Maklerski

PMI dla przemysłu we wrześniu w strefie euro wyniósł 43,4 wobec 43,5 miesiąc wcześniej. W dalszym ciągu widać, że przemysł pozostaje w kryzysie. Zapaść w przemyśle widać przede wszystkim w gospodarce niemieckiej, gdzie wskaźnik PMI już od trzech miesięcy pozostaje poniżej 40 pkt. W tym miesiącu negatywnie zaskoczyła również Francja, gdzie wskaźnik wyniósł 43,5 wobec konsensusu na poziomie 46 pkt.

Wskaźnik PMI dla usług w strefie euro wzrósł we wrześniu i wyniósł 48,4 wobec 47,9 miesiąc wcześniej. Konsensus zakładał, że aktywność w sektorze znowu lekko spadnie i wskaźnik wyniesie 47,7 pkt. W przypadku usług w tym miesiącu pozytywnie wyróżniły się Niemcy, gdzie PMI wzrósł do 49,8 pkt, więc już blisko do poziomu wskazującego na wzrost aktywności w sektorze. We Francji z kolei wskaźnik spadł do 43,9 pkt. Zarówno francuski sektor przemysłu, jak i usług w tym miesiącu okazał wysoką słabość.

Zbiorczy wskaźnik dla strefy euro wyniósł zatem 47,1. Jest to poziom wyższy niż miesiąc wcześniej (46,7) i lepszy niż prognozy (46,5). Jest to wciąż poziom, który wskazuje na słabą koniunkturę. Słabość wykazuje przede wszystkim sektor przemysłu. Usługi wykazują pewną odporność, ale z pewnością nie równoważą spadku w przemyśle. Jest to kolejny miesiąc, w którym wskaźniki PMI wskazują na spowolnienie w obu sektorach. W tych warunkach wydaje się, że strefa euro w drugim półroczu znajduje się w recesji. Nie pomaga również fakt, że EBC w tym miesiącu po raz kolejny podniósł stopy procentowe, co może odbić się jeszcze bardziej na danych gospodarczych w kolejnych miesiącach.

Bartosz Wałecki, Analityk Michael / Ström Dom Maklerski