Niedostatek siły roboczej prowadzi do wzrostu płac

0
analizy raporty

We wtorek poznaliśmy listopadowe dane dla polskiego rynku pracy. Międzyroczny wzrost zatrudnienia osiągnął poziom 3%, a płace wzrosły o 7,7%. W Polsce pogłębia się problem niedoboru siły roboczej, co zmusza pracodawców do podnoszenia pensji. Ponadto, trend ten może się jeszcze nasilić jeśli w przyszłym roku nie spadnie popyt na siłę roboczą i dodatkowo nastąpi odpływ pracowników z Ukrainy do Niemiec. Otrzymanie pozwolenia na pracę w Niemczech będzie bowiem dla Ukraińców w następnym roku znacznie łatwiejsze.

Dotkliwy niedostatek siły roboczej prawdopodobnie uwidoczni się dopiero w II kwartale 2019 r., gdyż w pierwszych trzech miesiącach na krajowym rynku zazwyczaj obserwujemy niewielki wzrost stopy bezrobocia. Z globalnego punktu widzenia najważniejszym wydarzeniem tego tygodnia było posiedzenie Fed. Amerykański System Rezerwy Federalnej, zgodnie z oczekiwaniami, podniósł stopy procentowe. Jednocześnie obniżone zostały prognozy szacowanego wzrostu PKB w USA w 2019 r. W nadchodzącym roku przewidywane są na ten moment dwie kolejne podwyżki stóp procentowych.

Polski złoty w tym tygodniu się umocnił i jego kurs w piątek rano był na poziomie 4,29 EUR/PLN. Notowania eurodolara na koniec tygodnia były na poziomie 1,15 EUR/USD.

AKCENTA CZ a.s.