Nieznaczne spowolnienie wzrostu w polskim przemyśle

Piotr Ludwiczak, Head of Research, Dom Maklerski Michael / Ström
Piotr Ludwiczak, Head of Research, Dom Maklerski Michael / Ström

W maju indeks PMI® polskiego sektora przemysłowego (Wskaźnik Managerów Logistyki) zarejestrował 52,7 punktu, co wskazuje na spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w polskim sektorze przemysłowym.

Jak podała firma badawcza IHS Markit, wskaźnik PMI dla Polski był niższy niż w kwietniu br. (54,1 pkt.), a majowy odczyt jest najniższy od 6 miesięcy. Niemniej jednak wskaźnik powyżej 50 sygnalizuje ogólną poprawę.

W minionym miesiącu w wyniku wzmożonego popytu wielkość produkcji ponownie zwiększyła się, ale tempo wzrostu było wolniejsze niż w kwietniu.

Równolegle do produkcji wzrosła również liczba nowych zamówień napędzana głównie zapotrzebowaniem z rynków zagranicznych, ponieważ zamówienia z kraju nieznacznie osłabły.

Zwiększona produkcja oraz nowe zlecenia przełożyły się na wzrost poziomu zatrudnienia, jednak tempo tworzenia miejsc pracy było wolniejsze niż w kwietniu.

Firmy z sektora wytwórczego zasygnalizowały wzrost kosztów produkcji, czego główną przyczyną były wyższe ceny surowców. Pomimo tego, maj był kolejnym miesiącem, w którym tempo inflacji spowolniło.

Majowy poziom indeksu PMI był najniższy od pół roku, ale wciąż powyżej średniej historycznej (50,5). Pomimo spadku wartości optymizm polskich przedsiębiorców wciąż był duży i wciąż liczą oni na wzrost produkcji wynikający ze spodziewanego ożywienia gospodarczego.

Piotr Ludwiczak, Head of Research, Michael/Ström