Notus Finanse: 3 mld zł udzielonych kredytów hipotecznych w III kw. 2021. Nowa struktura N4P motorem napędowym spółki

Notus Pawel Komar
Paweł Komar, prezes zarządu Notus Finanse

Notus Finanse SA w III kwartale 2021 r. pośredniczyła w przyznaniu kredytów hipotecznych na kwotę niemal 3 mld zł, notując prawie 90-proc. wzrost r/r. Spółka z grupy kapitałowej Nationale-Nederlanden poza historycznymi wynikami ogłosiła nową identyfikacją wizualną nowego brandu N4P (Notus4Partners) i strategię opartą na rozwoju współpracy z partnerami, poszerzaniu oferty produktowej i innowacjach technologicznych.

Notus4Partners jako sieć partnerska zrzeszająca obecnie 600 placówek, od lat stanowi kluczową siłę napędową Notus Finanse SA, brokera należącego do międzynarodowej grupy kapitałowej Nationale-Nederlanden. Wraz z pozostałymi sieciami holdingu w II kwartale 2021 r. osiągnęła blisko 12 proc. udziału w rynku kredytów hipotecznych, zajmując drugą pozycję wśród pośredników kredytowych w Polsce.

Sama sieć Notus4Partners po w III kwartale br. osiągnęła wynik ponad 700 mln, tj. o 110 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. Dążąc do pozycji lidera pod wodzą nowego prezesa Pawła Komara, Notus Finanse oczekuje jeszcze szybszego rozwoju sieci partnerskiej. – Pod koniec października zaprezentowaliśmy naszym partnerom misję, wizję i nową strategię rozwoju Notus4Partners. Zmianom towarzyszy odświeżona identyfikacja wizualna sieci – powiedział Paweł Komar, który od sierpnia br. pełni funkcję prezesa zarządu Notus Finanse.

Niezmiennie misją Notus4Partners pozostaje budowanie unikatowej przestrzeni dla rozwoju biznesów kooperantów Notusa i zapewnianie narzędzi pozwalających na systematyczny wzrost rentowności pracy ekspertów kredytowych. – Pod nową odsłoną brandu chcemy jednak jeszcze silniej otworzyć się na współpracę i efektywność biznesową partnerów, uwzględniając także bezpieczeństwo i najwyższe standardy etyczne – dodaje Paweł Komar.

By stać się pośrednikiem pierwszego wyboru dla wszystkich ekspertów finansowych działających na rynku, Notus4Partners strategicznie koncentruje się na podnoszeniu użyteczności wykorzystywanych rozwiązań technologicznych i procesów obsługi klienta.

Według Krzysztofa Makarewicza, który odpowiada za rozwój tego obszaru w Notus Finanse, użyteczność narzędzi jest kluczowa dla osiągania przewagi konkurencyjnej na rynku pośrednictwa finansowego. – Rynek na każdym kroku jest niemal zalewany propozycją nowych rozwiązań wspierających sprzedaż i bieżącą pracę ekspertów. Jednak zaledwie promil z nich jest choćby w minimalnym stopniu użyteczny i funkcjonalny – wyjaśnia Krzysztof Makarewicz, dyrektor ds. wsparcia i rozwoju sieci partnerskiej Notus Finanse.

Zespół brokera konsekwentnie rozwija porównywarkę kredytową 4Notus. Jako jeden z pierwszych na rynku, Notus osiągnął też zdolność do bezpośredniego wpięcia systemowego do banków poprzez tzw. API i aktualnie pracuje nad tym, by jak najszybciej przekuć tę gotowość w faktyczne współdziałanie systemów. Z kolei przebudowując proces weryfikacji, przyspieszył i ułatwił rejestrację sprzedaży, a obecnie zajmuje się rozwiązaniem systemowym roboczo nazywanym 4Cash, które umożliwi rozliczenia za wypłacone kredyty nawet w ciągu 4 dni od ich uruchomienia.

Notus Finanse poszerza również ofertę produktową. W ostatnim czasie nawiązał współpracę z Ikano Bankiem i Aion Bankiem, który posiada najbardziej zaawansowaną usługę ochrony danych z aplikacji i serwerów, tzw. BaaS (Backup as a Service). – W najbliższych miesiącach planujemy premierę kolejnych rozwiązań technologicznych z przedrostkiem „N4- Notus for…”, skierowanych zarówno do sieci własnej i zewnętrznej, opartych m.in. na narzędziach botowych sztucznej inteligencji – zapowiada Makarewicz. We współpracy z podmiotami zewnętrznymi sieć Notus4Partners rozpoczęła także prace nad Benefits 4Partners – pakietem benefitów przeznaczonych dla członków sieci partnerskich.

Obecnie Notus4Partners zrzesza ponad 600 placówek w całej Polsce. W ciągu roku zamierza rozwinąć sieć do 1200 jednostek. Ekspansji Notus4Partners towarzyszy rozwój kadry. Spółka zamierza zatrudnić 16 managerów na nowe stanowiska dyrektorów regionalnych sieci N4P. – To szeroko zakrojona rekrutacja wysokiej kadry managerów jak na obecne realia branży finansowej – wyjaśnia Paweł Komar.

Mamy pomysł, zaplecze procesowe i organizacyjne oraz kapitał na intensywny rozwój sieci partnerskiej. Chcemy szybko rozbudować ten kanał sprzedaży, a odpowiednie know how w połączeniu z ambicją predysponuje nas do walki o tytuł lidera w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy – zapowiada prezes Notus Finanse.