Nowa strategia Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO S.A. na lata 2014-2016

0

Bezpieczeństwo, efektywność i skala – tak można podsumować nową strategię ogłoszoną przez Zarząd GK PRAGMA INKASO S.A. 3 czerwca br. Drogą do osiągnięcia tych celów ma być organiczny zrównoważony rozwój. Jeszcze co najmniej przez 3 lata Zarząd GK PRAGMA INKASO podzieli się zyskami osiągniętymi dzięki nowej strategii ze swoimi akcjonariuszami.

Nowa strategia obejmuje umacnianie pozycji rynkowej Grupy w obszarze obsługi wierzytelności biznesowych: wymagalnych (PRAGMA INKASO S.A.), niewymagalnych (Pragma Faktoring S.A.) oraz masowych (Pragma 1 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny). Podstawą rozwoju Grupy będzie generowanie przychodów i zysków ze świadczenia powtarzalnych, zdywersyfikowanych usług, wysoka płynność i bezpieczeństwo aktywów oraz umiarkowany poziom zadłużenia.

„Będziemy kłaść nacisk przede wszystkim na optymalizacje procesów wewnątrz Grupy oraz zwiększać efektywność wykorzystując przy tym obecne zasoby” – podkreśla Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu PRAGMA INKASO S.A. Pytany o plany ekspansji odpowiada: „Nie mówię nie. Koncentrujemy się mocno na rozwoju organicznym, ale cały czas przyglądamy się podmiotom, których przejęcie mogłoby wesprzeć realizację strategii i zwiększyć wartość Grupy.”

Opublikowana strategia wyodrębnia 3 podstawowe linie biznesowe GK PRAGMA INKASO.

„Dzięki optymalizacji procesów sprzedaży i automatyzacji realizacji usług rozpoczętej jeszcze w 2013 r. jesteśmy w stanie zmniejszyć koszty jednostkowe, w efekcie czego będziemy w stanie obsługiwać większy portfel wierzytelności bez wzrostu kosztów operacyjnych, przy zachowaniu wysokiej jakości świadczonych usług i konkurencyjnych cenach” – dodaje Tomasz Boduszek.

Grupa planuje rozwinąć linię biznesową w postaci nabywania i windykacji portfeli masowych wierzytelności biznesowych przez Pragma 1 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny, którego właścicielem i serwiserem jest PRAGMA INKASO.

„Dotychczas ten obszar działalności był jedynie w niewielkim stopniu obsługiwany przez Grupę.W obszarze windykacji masowej duży nacisk będziemy kłaść na portfele biznesowe, gdzie występuje mniejsza konkurencja cenowa, a Grupa ma na tle rynku znaczące doświadczenie. Dodatkowo mamy możliwość oparcia działań na już istniejących strukturach windykacyjnych i prawnych, co pozwala na istotne zwiększanie przychodów bez zwiększania kosztów operacyjnych i rozbudowy istniejących struktur” – komentuje Tomasz Boduszek.

Czytaj również:  Niemal 40% Polaków pożycza, by kupić sprzęt RTV/AGD

Kolejnym strategicznym z punktu widzenia GK PRAGMA INKASO segmentem działalności jest finansowanie obrotu Klientów w oparciu o usługi faktoringu oraz pożyczek krótkoterminowych realizowane przez spółkę Pragma Faktoring. Strategia zakłada imponujący rozwój dynamicznie rotującego, zdywersyfikowanego portfela o niższej rentowności niż transakcje realizowane przez Spółkę w przeszłości, ale o większym rozproszeniu i płynności.

„Proces zmiany struktury portfela został zapoczątkowany w 2013 r. Spółka zamierza stopniowo zmniejszać średni koszt finansowania przechodząc z finansowania obligacjami w kierunku oparcia się w przeważającym stopniu na finansowaniu kredytami bankowymi. Nie wykluczamy rozpoczęcia starań o pozyskanie koinwestora, który zapewni tanie finansowanie dłużne, pozwalające na znaczące zwiększenie skali działalności” – dodaje Tomasz Boduszek.