Nowe badanie Google Cloud: Adopcja chmury w branży finansowej

google

Aby lepiej zrozumieć wyzwania i możliwości, jakie niesie ze sobą adopcja technologii chmury obliczeniowej w branży finansowej oraz potrzeby związane z regulacjami, Google Cloud wraz z Harris Poll przeprowadził ankietę wśród ponad 1300 liderów z branży usług finansowych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hongkongu, Japonii, Singapurze i Australii. 

Badanie przyniosło 5 kluczowych wniosków:

  1. Zdecydowana większość firm świadczących usługi finansowe korzysta już z jakiejś formy chmury publicznej. 83% badanych przedsiębiorstw deklaruje, że wdraża technologię chmurową jako część swojej podstawowej infrastruktury obliczeniowej. Najpopularniejszym rodzajem architektury jest chmura hybrydowa, która łączy wykorzystanie chmury prywatnej i publicznej (38%), następnie single cloud (28%), w której wykorzystujemy usługi jednego, preferowanego dostawcy chmury oraz multicloud (17%), w którym z kolei łączymy usługi chmurowe pochodzące od różnych dostawców. Warto podkreślić, że spośród firm niekorzystających jeszcze ze środowisk multicloud, 88% stwierdziło, że rozważa przyjęcie tej strategii w ciągu najbliższych 12 miesięcy.
  1. W adopcji chmury w sektorze usług finansowych przodują instytucje z Ameryki Północnej. Spośród firm świadczących usługi finansowe, wdrażających strategie chmurowe, najwyższy poziom adopcji chmury obliczeniowej w badanych regionach odnotowano w Ameryce Północnej, przy czym prym wiodą firmy w Stanach Zjednoczonych (54%) i Kanadzie (52%). Najniższy poziom przyjęcia chmury odnotowano w Japonii (42%). Z kolei w Polsce, według najnowszej analizy GUS “Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2020 r.”, poziom adopcji chmury w przedsiębiorstwach prowadzących działalność finansową i ubezpieczeniową wynosił w 2020 roku jeszcze mniej – tylko 36,6%.
  1. Firmy świadczące usługi finansowe korzystają z chmury w coraz bardziej zaawansowanym stopniu, co doprowadzi do migracji do usług chmurowych podstawowych funkcji i systemów tych instytucji. Wiele firm z branży finansowej przeniosło znaczącą liczbę obciążeń obliczeniowych do chmury, jednak nie jest to jeszcze pełna adopcja tej technologii w przypadku np. obciążeń zaplecza administracyjnego (back-office). Tylko połowa (54%) firm finansowych wdrażających strategie multicloud w Stanach Zjednoczonych deklaruje, że ich obciążenia robocze są w pełni w chmurze. Bezpieczeństwo danych oraz IT (74%), sprawozdawczość regulacyjna (57%) oraz wykrywanie i zapobieganie oszustwom (57%) należą do najbardziej rozpowszechnionych obciążeń obsługiwanych przez chmurę. Najniżej w rankingu uplasowały się: podstawowa działalność ubezpieczeniowa (40%) oraz uzgadnianie danych (48%).
  1. Respondenci bardzo pozytywnie oceniają potencjał chmury w zakresie wspierania operacji biznesowych i zgodności z regulacjami (compliance). Prawie wszyscy respondenci (>88%) zgodzili się ze stwierdzeniami, że adopcja chmury może:
  • pomóc dostosowywać się do zmieniających się zachowań i oczekiwań klientów,
  • zwiększyć odporność operacyjną,
  • wspierać tworzenie nowych, innowacyjnych produktów i usług,
  • poprawić możliwości instytucji finansowych w zakresie bezpieczeństwa danych,
  • lepiej połączyć silosową, starszą infrastrukturę oprogramowania w instytucjach finansowych.
  1. Niektóre wyzwania regulacyjne, takie jak złożoność modeli zgodności w sektorze i fragmentaryzacja, stanowią przeszkody dla podmiotów finansowych w pełnej adopcji chmury. 88% respondentów pozytywnie oceniło obecne wysiłki regulacyjne dążące do zapewnienia jasnych wytycznych w zakresie wdrażania chmury. Wyniki pokazały jednak, że aby ułatwić adopcję, należy zrobić jeszcze więcej. Większość respondentów (84%) zgadza się, że przeglądy regulacyjne i otrzymanie zgód trwa zbyt długo z powodu fragmentaryzacji zadań pomiędzy organami regulacyjnymi. Z kolei 78% przedstawicieli firm twierdzi, że niepewność regulacyjna dotycząca korzystania z chmury publicznej powstrzymuje ich przed pełną adopcją chmury, co przyniosłoby im  znaczące korzyści biznesowe. Ponadto jedna trzecia wszystkich respondentów korzystających z rozwiązań on-premise (38%) twierdzi, że konieczność dedykowania znacznych zasobów, aby przejść przez niezbędny proces akceptacji przez organy regulacyjne, jest powodem dla którego nie korzystają z usług w chmurze.

Podczas gdy wiele banków wdrożyło już hybrydowe środowiska chmurowe, inne są nadal na różnych etapach planowania i wdrażania – powiedział Jerry Silva, wiceprezes ds. badań w IDC Financial Insights. – To jasne, że infrastruktura hybrydowa stała się faktem, a instytucje finansowe muszą skupić się nie tylko na wykorzystaniu nowoczesnych modeli do uzyskania wydajności, odporności i zwinności, ale także na podjęciu niezbędnych kroków do zarządzania takimi środowiskami oraz zapewnić bezpieczeństwo i zgodność usług chmurowych.

Rekomendacje dla regulatorów usług finansowych

Firmy świadczące usługi finansowe powinny nadal maksymalizować potencjał technologii chmury obliczeniowej poprzez migrację większej liczby podstawowych obciążeń do chmury. Powinny również aktywnie rozważać strategie multicloud i hybrydowe, które zwiększają niezawodność istniejącej infrastruktury IT i zmniejszają obawy związane z uzależnieniem od jednego dostawcy.

Badania wskazują również na kroki, które regulatorzy mogliby podjąć, aby zapewnić dodatkowe informacje i wskazówki, takie jak ujednolicenie wzorców przeglądów regulacyjnych, aby uniknąć fragmentaryzacji, opracowanie regulacyjnych „bezpiecznych przystani” (safe harbors) dla podmiotów przechodzących do chmury w oparciu o przestrzeganie przyjętych standardów i najlepszych praktyk; szkolenie personelu regulacyjnego w zakresie nowych technologii oraz zwiększenie wymagań dotyczących raportowania danych za pomocą chmury i powiązanych technologii.

Metodologia badania:

Badanie zostało przeprowadzone online przez Harris Poll na zlecenie Google Cloud, od 7 grudnia 2020 roku do 4 stycznia 2021 roku, wśród 1 363 członków wyższej kadry kierowniczej we Francji (n=113), Niemczech (n=178), Wielkiej Brytanii (n=192), Hongkongu (n=99), Indonezji (n=100), Japonii (n=142), Singapurze (n=71), Australii (n=134), Kanadzie (134) i Stanach Zjednoczonych (n=200), których głównym zadaniem jest zarządzanie ryzykiem/zgodnością lub IT w firmie z branży bankowej, finansowej lub usług finansowych, z tytułem dyrektora lub wyższym. W każdym kraju dane otrzymały odpowiednie wagi w zależności od liczby pracowników, aby dostosować je do rzeczywistych proporcji firm w populacji, na późniejszym etapie przyporządkowano również równe wagi do każdego kraju, by odpowiadały one za taką samą część wyników.