Nowi partnerzy PwC w Polsce Artur Kaźmierczak, Sławomir Krempa oraz Paweł Wesołowski

0

Z dniem 1 lipca 2013 r. do grona partnerów firmy PwC w Polsce dołączyły 3 osoby: w dziale doradztwa prawno-podatkowego – Artur Kaźmierczak i Sławomir Krempa oraz Paweł Wesołowski. Wraz z nowo mianowanymi firma PwC w Polsce od 1 lipca liczy 49 partnerów.

Nowi partnerzy PwC w dziale prawno-podatkowym:

Artur Kaźmierczak – specjalizuje się w doradztwie w zakresie zarządzania ludźmi, w szczególności w obszarze wynagrodzeń, zwłaszcza kadry kierowniczej, rozwoju potencjału pracowników, zarządzania zmianą oraz zarządzania funkcją HR. W ciągu blisko 20 lat pracy w konsultingu oprócz projektów z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim doradzał także przy projektowaniu struktur organizacyjnych, optymalizacji procesów i wypracowywaniu strategii. Realizował projekty w Polsce, krajach nadbałtyckich, na Węgrzech, w Rumunii, Serbii oraz Jordanii. Przed dołączeniem do PwC w 2009 r. pracował na stanowisku dyrektora grupy Human Capital Advisory Services w firmie Deloitte, a wcześniej w Andersen Business Consulting i w Arthur Andersen. Artur jest członkiem Rady Programowej Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, a także autorem kilkudziesięciu publikacji i wystąpień z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

Sławomir Krempa – jako partner będzie realizował usługi podatkowe związane z projektami transakcyjnymi – takie jak analizy podatkowe due diligence, strukturyzacje itp. – dla klientów korporacyjnych oraz klientów z sektora private equity (PE). W swojej nowej roli Sławomir będzie kierował współpracą pomiędzy zespołem ds. fuzji i przejęć, zespołami branżowymi oraz biurami regionalnymi PwC, a także nadzorował zespół ds. nieruchomości. Sławomir posiada 14-letnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego – z firmą PwC jest związany od maja 2011. Jest doktorem nauk prawnych i członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA), a także autorem książki i licznych artykułów na temat podatkowych aspektów transakcji restrukturyzacyjnych.

Nowy partner PwC w dziale audytu i doradztwa księgowego:

Paweł Wesołowski – posiada ponad 12-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia badań i przeglądów sprawozdań finansowych przygotowywanych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz w badaniu sprawozdań finansowych spółek przygotowujących prospekty emisyjne i notowanych na GPW w Warszawie.

Czytaj również:  Agnieszka Hryniewicz-Bieniek globalnym dyrektorem Google for Startups

Ze względu na duże doświadczenie jako partner nadal będzie wspierał kluczowych klientów z sektora Telekomunikacji, Technologii, Mediów i Rozrywki. Paweł regularnie prowadzi warsztaty z MSSF dla klientów, w tym spółek z branży telekomunikacyjnej. Z PwC jest związany od 2001 r., przez ostatnie dwa lata pełnił funkcję dyrektora. Paweł angażuje się także w audytowe projekty pro-bono, wspierając wybrane organizacje charytatywne.