Nowoczesna instalacja oczyszczania spalin w krakowskiej elektrociepłowni

Z sukcesem zakończyło się podanie spalin do Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin w krakowskiej elektrociepłowni. To największa z czterech tego typu inwestycji realizowanych niemalże równolegle dla Grupy EDF w Polsce przez RAFAKO S.A., w kontrakcie o łącznej wartości 947 mln złotych brutto.

0

Sam moment pierwszego podania nieoczyszczonych spalin do instalacji jest kluczowy w całym procesie inwestycyjnym. Oznacza, że układ technologiczny jest sprawny, prace rozruchowe przebiegają prawidłowo i można przejść do końcowej fazy rozruchu i odbioru instalacji przez inwestora. – Jest to moment, w którym zakończone zostały wszystkie roboty budowlane i montaże urządzeń, sprawdzonych wcześniej metodą „na zimno”, czyli bez udziału spalin. Dziś po raz pierwszy podaliśmy spaliny do instalacji, która okazała się sprawna i zadziałała tak, jak będzie funkcjonować w przyszłości, w trakcie eksploatacji – mówi Adam Miara, kierownik realizacji projektu IMOS z EDF Polska, Oddzial nr 1 w Krakowie.

IMOS KrakówInwestycja jest bardzo ważnym elementem ochrony środowiska nie tylko dla Grupy EDF w Polsce, ale przede wszystkim dla Krakowa, gdzie zanieczyszczenie powietrza jest istotnym problemem. Dzięki instalacji budowanej przez RAFAKO S.A. emisja szkodliwych tlenków siarki zostanie obniżona aż pięciokrotnie, kilkukrotnie zredukowana zostanie też emisja pyłów. – Jakość powietrza nad Krakowem powinna się w tym aspekcie znacząco poprawić, tym bardziej, że parametry emisyjne na naszej instalacji są nawet wyższe od tych, jakie będą obowiązywać w unijnych dyrektywach już od 2016 r. – dodaje A. Miara z krakowskiej elektrociepłowni.

IMOS Kraków– Dzisiejszy dzień, czyli pierwsze podanie spalin do instalacji jest ukoronowaniem 2,5 letniej intensywnej pracy całego zespołu. IMOS w Krakowie to jeden z czterech tego typu projektów realizowanych niemalże równolegle dla Grupy EDF w Polsce, z tym, że ten obiekt jest największy i najbardziej skomplikowany technologicznie – mówi Jerzy Błasiak, kierownik projektu IMOS Kraków z RAFAKO S.A.

Moment, w którym nad kominem uniesie się obłok pary wodnej – znak, że wszystkie procesy zachodzą poprawnie – był z napięciem wyczekiwany przez cały zespół realizujący inwestycję. – W związku z tym, że jest to nowy obiekt, podanie spalin do instalacji odbywa się tu po raz pierwszy; trzeba kontrolować każdy krok, by wszystko odbywało się zgodnie z założeniami. Jak widać, wszystko poszło sprawnie. Pozostaje nam utrzymać te procesy w ruchu, a jak przyjdzie na to pora, przekazać instalację inwestorowi – mówi Szymon Dziarmaga z firmy SBB Energy, która na zlecenie RAFAKO prowadzi rozruch instalacji.

Czytaj również:  Technologie do tworzenia fałszywych informacji są coraz bardziej zaawansowane. Hejt i trolling to jedne z największych zagrożeń dla demokratyzacji internetu

IMOS Kraków– Teraz mamy 40 dni na ruch regulacyjny, który zakończy się ruchem odbiorowym całej instalacji. Znaczenie tej inwestycji dla krakowskiej elektrociepłowni jest ogromne. Wszystkie elektrownie mają pewne wymogi ekologiczne; do końca 2015 r. muszą uzyskać limit 200mgSO2/m3. Potrzebna jest do tego właśnie taka instalacja odsiarczania spalin, jaką tu wybudowaliśmy. Najważniejszy jest przy tym absorber, w którym zachodzą wszystkie reakcje wyłapywania tlenków siarki – wyjaśnia Jacek Noworyta, dyrektor budowy IMOS Kraków z RAFAKO S.A.