Nowoczesne leki na szpiczaka wciąż poza zasięgiem polskich chorych. Brakuje też kompleksowej opieki nad pacjentami

0

Nowe cząsteczki w leczeniu szpiczaka szansą dla chorych na dłuższe życie. Nowe terapie wydłużają czas wolny od progresji choroby, a także umożliwiają niemal normalne funkcjonowanie. Polscy pacjenci wciąż jednak pozostają bez dostępu do leków na nawrotową i oporną postać szpiczaka plazmocytowego. Brakuje też holistycznego podejścia do opieki nad pacjentem hematoonkologicznym uwzględniającego pomoc neurologów, ortopedów i psychologów.

Nowotwory układu krwiotwórczego należą do grupy chorób rzadkich, co roku zapada na nie ok. 10 tys. Polaków. Liczba nowych zachorowań stale jednak rośnie, według informacji Instytutu Ochrony Zdrowia w ciągu ostatniego ćwierćwiecza zwiększyła się ona w Polsce ponaddwukrotnie. Do najczęściej występujących nowotworów krwi należy przewlekła białaczka szpikowa, chłoniak Hodgkina oraz szpiczak plazmocytowy. Dzięki nowoczesnym terapiom znaczna część nowotworów hematologicznych ma obecnie status chorób przewlekłych – terapie celowane oraz wygodne dla pacjenta leczenie domowe są w stanie wydłużyć życie chorych nawet o kilka lat i zmniejszyć dokuczliwość działań niepożądanych.

 Forma produktu leczniczego jest niezwykle ważna, nie tylko dla lekarza, lecz także dla pacjenta. Jeżeli jako pacjent wiem, że mam wizytę w szpitalu, denerwuję się już parę dni wcześniej, natomiast jeśli mogę korzystać z dobrodziejstw nowoczesnej farmakoterapii w domu, łykając tabletkę, to jest niesamowita ulga – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes dr Leszek Borkowski, farmakolog kliniczny.

Medycyna spersonalizowana w zakresie hematoonkologii przewiduje ponadto stosowanie nowoczesnych terapii celowanych molekularnie. Te metody leczenia, uważane za przyszłość całej onkologii, polegają na stosowaniu leków skierowanych bezpośrednio przeciwko zmienionej chorobowo komórce. O powodzeniu terapii celowanej decyduje jednak idealne dopasowanie leku do stanu zdrowia pacjenta, rodzaju mutacji genetycznej powodującej powstawanie nowotworu oraz ewentualnej obecności chorób współwystępujących.

– Młodej dziewczynie, która jest w ciąży, niestety danego leku nie możemy podać, tylko musimy podać inny. Inny przykład personalizacji to choroby współistniejące, np. cukrzyca, nadciśnienie – wiele doskonałych leków innowacyjnych niestety tym pacjentom nie może być podanych, bo doprowadzilibyśmy do zgonu – mówi dr Leszek Borkowski.

Pomimo dostępności do nowoczesnych metod leczenia dla polskiego systemu ochrony zdrowia skuteczna walka z nowotworami układu krwiotwórczego wciąż stanowi poważne wyzwanie. Podstawowym problemem jest nierówny dostęp do nowoczesnych leków ze względu na ograniczenia w zakresie refundacji. W przypadku szpiczaka plazmocytowego w Polsce można mówić o dobrym dostępie do leków dla pacjentów w I linii leczenia. W znacznie gorszej sytuacji znajdują się chorzy z nawrotową lub oporną na leki postacią nowotworu – w takich przypadkach standardem leczenia na świecie są trójlekowe schematy, w Polsce część tych leków nie podlega jednak refundacji.

  Często na wykładach uczę moich słuchaczy o pewnej teorii i nie mam przekonania, że ona przyjdzie do Polski. Jeśli popatrzę na leczenie w niektórych chorobach hematologicznych, stosujemy świetne leki sprzed dziesięciu lat, tymczasem postęp jest bardzo duży – mówi dr Leszek Borkowski.