Nowy dyrektor Polskiego HR – Hanna Listek

0
Hanna Listek
Hanna Listek

Tworzenie nowych strategii rozwoju oraz osiągnięcie wyznaczonych celów długoterminowych – to zadania, z którymi zmierzy się nowa dyrektor zarządzająca holdingu Polski HR – Hanna Listek. Jako sprawny manager i psycholog z 15-letnim doświadczeniem w branży HR, zadba o spójność działań wszystkich podmiotów rekrutacyjnych grupy Loyd S.A., działających pod egidą Polskiego HR-u.

Dotychczas Hanna Listek zarządzała spółką Polski HR Doradztwo Personalne wchodzącą w skład holdingu Polski HR, gdzie odpowiadała za projekty rekrutacji, outplacementu, a także aktywizacji osób bezrobotnych.

–„Wybór nowego dyrektora zarządzającego holdingu Polski HR był oczywisty. Jako osoba zarządzająca spółką Polski HR Doradztwo Personalne Hanna Listek wykazała, że posiada niezbędne kompetencje do kierowania zespołem oraz realizowania wizji grupy LOYD S.A. Do obowiązków dyrektora zarządzającego holdingu należy koordynacja i wytyczanie wspólnego kursu dla blisko 20 spółek Polskiego HR działających w obszarze Human Resources. W ramach swoich kompetencji Hanna Listek odpowiadać będzie za współpracę z kontrahentami z Polski i zagranicy, budowę i wdrażanie strategii rozwoju firmy oraz planowanie i nadzór budżetu spółki. Do realizacji tych zadań potrzeba kompetencji menedżerskich oraz zaawansowanych umiejętności interpersonalnych. Według mnie Hanna Listek pozwoli spółce Polski HR rozwinąć skrzydła i wykorzystać potencja holdingu” – komentuje Bartosz Kaczmarczyk, prezes grupy kapitałowej LOYD S.A.

– „Branża HR w Polsce cały czas się kształtuje, co sprawia, że  agencje zatrudnienia muszą nieustannie się rozwijać i dbać o jak najlepszy poziom obsługi swoich klientów. Ten awans stawia przede mną nowe wymagania. Moim celem będzie rozbudowanie portfela klientów krajowych oraz rozszerzenie współpracy na rynkach międzynarodowych. Chciałam bardzo podziękować za zaufanie jakim mnie obdarzono. Na ten awans patrzę przez pryzmat mojej dotychczasowej działalności w spółce Polski HR Doradztwo Personale. Docenienie efektów wieloletniej pracy jest bardzo motywujące”- skomentowała Hanna Listek, nowa dyrektor zarządzająca Polski HR.

Czytaj również:  Tomasz Dąbrowski w zarządzie Banku Pocztowego S.A. XI kadencji

Nowa dyrektor zarządzająca równocześnie prowadzi własną pracownię badań, gdzie rozwija zainteresowania z dziedziny psychologii. Wiedzę z zakresu HR łączy z wyjątkową wrażliwością na problemy drugiego człowieka.