Nowy Prezes UOKiK

Adam Jasser, prezes UOKiK

Adam Jasser objął stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

18 marca Premier powołał na stanowisko Prezesa UOKiK Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adama Jassera, który dziś przejął obowiązki.  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest centralnym organem administracji państwowej. Odpowiada bezpośrednio przed Prezesem Rady Ministrów.

Przed powołaniem Adam Jasser pełnił obowiązki Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Od 2011 r. nadzorował Departament Analiz Strategicznych KPRM, był także koordynatorem Zespołu Programowania Prac Rządu i pełnomocnikiem Premiera w zakresie oceny skutków regulacji. W ramach swoich obowiązków, był zaangażowany w realizację kluczowych projektów rządu, w tym reform systemu emerytalnego, deregulacji, nauki, prawa energetycznego oraz wdrożenia nowych standardów oceny skutków regulacji w administracji rządowej.

Sekretarz Rady Gospodarczej przy Premierze. Dyrektor programowy i członek zarządu Fundacji demosEUROPA — Centrum Strategii Europejskiej. Jego specjalizacją były sprawy europejskie, w tym zwłaszcza kwestie gospodarcze.

Od czasów studenckich związany z Agencją Reutera. W 1992 r. został szefem redakcji ekonomicznej Agencji, w której kierował pierwszym po upadku komunizmu zespołem dziennikarzy zajmujących się tematyką gospodarczą i finansową. Następnie pracował jako redaktor oraz szef biura Agencji.