Nowy standard w walce z korupcją w sektorze nieruchomości

Kinga Barchoń MRICS, Członkini panelu doradczego RICS w Polsce; Partnerka, Liderka zespołu ds. nieruchomości i Liderka zespołu ds. sporów gospodarczych w PwC:
Kinga Barchoń MRICS, Członkini panelu doradczego RICS w Polsce; Partnerka, Liderka zespołu ds. nieruchomości i Liderka zespołu ds. sporów gospodarczych w PwC:

Ryzyko korupcji oraz łapówkarstwa, prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu dotyczy całego sektora nieruchomości niezależnie od lokalizacji czy specjalizacji. W walce przeciw tym zjawiskom RICS opublikował oficjalne globalne stanowisko.

Oficjalne stanowisko RICS w zakresie walki z przestępstwami finansowymi jest efektem współpracy organizacji z przedstawicielami sektora nieruchomości i lokalnymi rządami na całym świecie. Stanie się ono wiążące z dniem 1 września 2019 r.

Jak informuje Nigel Sellars z RICS: „Treść oficjalnego stanowiska określa obowiązki ekspertów oraz firm należących do RICS, mające na celu ograniczenie sytuacji narażenia ich na ryzyko prania brudnych pieniędzy, łapówkarstwa oraz korupcji a tym samym ochronę przed tymi przestępstwami w ramach ich codziennej praktyki zawodowej.

Wiążące dla wszystkich sektorów oraz specjalizacji stanowisko branżowe w przejrzysty sposób opisuje metody zarządzania ryzykiem, określając ramy profesjonalnego i etycznego postępowania oraz zapewniając specjalistom oraz przedsiębiorstwom jasne i spójne zasady definiujące naruszenie należytego postępowania”.

Dzięki rozległym, globalnym konsultacjom RICS do wspólnej walki przeciw zagrożeniom związanym z łapówkarstwem oraz korupcją, praniem brudnych pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu zaangażował specjalistów oraz interesariuszy sektora nieruchomości na całym świecie, w tym Transparency International oraz Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF).

W przedmowie do oficjalnego stanowiska Transparency International zwraca uwagę na strukturalne słabe strony ram prawnych w zakresie ograniczania ryzyka prania brudnych pieniędzy oraz fakt, iż władze wielu państw nie dysponują w tym zakresie wystarczającymi środkami nadzoru oraz kontroli. Z tego względu działania zapobiegawcze branży nieruchomości, mające na celu wzmocnienie standardów w zakresie walki z przestępstwami finansowymi, w tym stanowisko branżowe RICS, stanowią krok w dobrą stronę.

Kinga Barchoń MRICS, Członkini panelu doradczego RICS w Polsce; Partnerka, Liderka zespołu ds. nieruchomości i Liderka zespołu ds. sporów gospodarczych w PwC:
Kinga Barchoń MRICS, Członkini panelu doradczego RICS w Polsce; Partnerka, Liderka zespołu ds. nieruchomości i Liderka zespołu ds. sporów gospodarczych w PwC:

Komentarz Kingi Barchoń MRICS, Członka panelu doradczego RICS w Polsce; Partnera, Lidera zespołu ds. nieruchomości i Lidera zespołu ds. sporów gospodarczych w PwC:

Wspólny obowiązek przeciwdziałania praniu pieniędzy

Zakup nieruchomości może być wykorzystywany przez zorganizowane grupy przestępcze do prania dochodów z ich nielegalnej działalności. Nasz sektor jest wykorzystywany do tego typu działań ze względu na skalę transakcji, jednorazowo, można „wyczyścić” duże kwoty pieniędzy. Dlatego tak ważne jest, aby wszyscy profesjonaliści pracujący w sektorze byli głęboko świadomi zagrożeń związanych z przestępstwami finansowymi i odpowiednio przeszkoleni do tego, by identyfikować i zgłaszać wszelkie podejrzenia co do przypadków prania pieniędzy. Jest to tym istotniejsze, że skala problemu rośnie.

Według badania PwC „Badanie Przestępczości Gospodarczej 2018” 54% respondentów uczestniczących w obrocie pieniądza na rynku (i / lub którymkolwiek z następujących sektorów: instytucje finansowe, fundusze inwestycyjne, firmy świadczące usługi finansowe, domy maklerskie, firmy ubezpieczeniowe lub pośrednicy w handlu metalami szlachetnymi lub drogocennymi kamieniami) wskazali, że w ciągu ostatnich dwóch lat mieli styczność z praktycznym egzekwowaniem przepisów lub inspekcjami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) (wzrost o 4 punkty procentowe od 2016 r.). Identyczny odsetek (54%) oczekuje, że obecne zmiany w geopolitycznym otoczeniu regulacyjnym będą miały coraz większy wpływ na ich organizacje w ciągu najbliższych dwóch lat.

Przedstawiciele naszej profesji powinni współpracować z rządami, organami nadzoru i organami ścigania aby zapewnić, że nasza branża postrzegana jest przez przestępców jako wrogie miejsce dla prania brudnych pieniędzy. Jako organ regulacyjny zawodu RICS podejmuje zdecydowane działania przeciwko osobom, które nie działają w sposób uczciwy, a także zgłasza takie problemy organom ścigania.

Leży to nie tylko w interesie obywateli, ale także w interesie profesjonalistów, którzy pragną zachować nieskazitelną reputację. Jako przedstawiciele branży nieruchomości powinniśmy odgrywać w tym zakresie wiodącą rolę i zapewniać, że relacje biznesu ze środowiskiem budowlanym są przejrzyste i służą publicznemu dobru.

Każdego roku organy wprowadzają coraz więcej regulacji. Wpływają one nie tylko na graczy z branży usług finansowych, ale także na inne sektory. Jako PwC pomagamy naszym klientom w zwalczaniu przestępstw finansowych i spełnianiu wymogów prawnych poprzez świadczenie usług doradztwa jak i wsparcia operacyjnego”.

* Terminy zastosowane w stanowisku branżowym mają następujące znaczenie:

  • Łapówkarstwo: oferowanie, obiecywanie, przekazywanie, żądanie oraz przyjmowanie korzyści stanowiących zachętę do działań, niezgodne z prawem, nieetyczne lub stanowiące naruszenie zaufania.
  • Korupcja: nadużycie kompetencji związanych z piastowaniem funkcji publicznej lub władzy w celu osiągnięcia osobistych korzyści lub nadużycie osobistej władzy w zakresie prowadzonej aktywności biznesowej oraz osiąganych wyników z działalności gospodarczej.
  • Pranie brudnych pieniędzy: operacje na przychodach pochodzących z nielegalnych źródeł realizowane w celu ukrycia ich nielegalnego pochodzenia. Operacje takie mogą polegać na ukrywaniu, przelewaniu i/lub wykorzystaniu nielegalnych środków lub innej waluty za pomocą jednej lub wielu transakcji.
  • Finansowanie terroryzmu: metody przekazywania środków terrorystom lub grupom terrorystycznym w celu umożliwienia im realizacji nielegalnych działań.