Od 1 grudnia Białorusini będą mogli pracować w Polsce na podstawie wiz humanitarnych

Tomas Bogdevic
Tomas Bogdevic, Dyrektor Generalny międzynarodowej agencji zatrudnienia Gremi Personal

Od 1 grudnia Białorusini będą mogli pracować w Polsce na podstawie wiz humanitarnych, ale jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o konkurencji z Ukraińcami 

1 grudnia 2020 roku w Polsce wejdą w życie zmiany w ustawie o cudzoziemcach. Obywatele Białorusi, posiadający wizę humanitarną do Polski, będą mogli podjąć pracę w Polsce na równi z obcokrajowcami, którzy legitymują się wizą pracowniczą. Wymagane będzie tylko pozwolenie na pracę od pracodawcy. Również Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opracowało projekt ustawy dla medyków z Białorusi oraz osób z branży IT, które przyjeżdżają do Polski z wizą humanitarną i znakiem „Poland Business Harbour”. Ta grupa nie będzie potrzebowała zezwolenia na pracę od pracodawcy, więc będzie mogła pracować lub otworzyć firmę w Polsce, tak jak robią to osoby posiadające Kartę Polaka.

„Od początku masowych protestów na Białorusi obserwujemy wzrost zainteresowania zatrudnieniem w Polsce ze strony obywateli tego kraju. Jednak tylko w ostatnim miesiącu liczba zgłoszeń wzrosła około 10-krotnie. W tej chwili 20 proc. zgłaszających się posiada wizy humanitarne i liczba ta stale rośnie. W najbliższym czasie można przewidywać stały wzrost liczby obywateli Białorusi, którzy będą szukać zatrudnienia w Polsce. Ustawa, która wejdzie w życie 1 grudnia, istotnie wpłynie na wzrost tej liczby. Nie możemy jednak jeszcze powiedzieć, że pod względem liczby zatrudnionych Białorusini mogą stanowić pełnoprawną alternatywę dla ukraińskiej siły roboczej, której liczba w 2020 roku osiągnęła rekordowy poziom. Liczba wniosków o karty pobytu również rośnie dynamicznie wśród Ukraińców.” – zauważa Tomas Bogdevic, dyrektor generalny agencji zatrudnienia Gremi Personal.

Biuro prasowe agencji zatrudnienia międzynarodowego Gremi Personal