Od bezrobocia po rosnące ryzyko cybernetyczne: zmartwienia kadry zarządzającej

prezes szef pracownik
  • Według nowego raportu Regional Risks for Doing Business kadra zarządzająca z różnych regionów oceniła bezrobocie, załamanie krajowych systemów rządzenia i gwałtowny wzrost cen za energię jako główne zagrożenia dla prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Cyber ataki zostały uznane za najpoważniejsze ryzyko w trzech z ośmiu regionów ujętych w raporcie, tj. w Europie, Azji Wschodniej i Pacyfiku oraz Ameryce Północnej.
  • Nowy raport został przygotowany w oparciu o dane z corocznego badania ankietowego Executive Opinion Survey przeprowadzanego przez World Economic Forum. W tym roku udział w badaniu wzięło ponad 12 000 przedstawicieli kadry zarządzającej ze 140 jurysdykcji.
  • Global Risk Report przygotowywany przez World Economic Forum zostanie opublikowany 16 stycznia 2019.

Pomiędzy ośmioma regionami uwzględnionymi w raporcie Regional Risks for Doing Business World Economic Forum widać istotne różnice w postrzeganiu ryzyka. Ponad 12 000 menedżerów podkreśliło obawy dotyczące obszarów, takich jak ekonomia, polityka, społeczeństwo czy technologia. Bezrobocie, załamanie krajowych systemów rządzenia i gwałtowny wzrost cen za energię to jedne z głównych zmartwień kadry kierowniczej w różnych regionach.

Cyber ataki są uznawane za największe zagrożenie w Europie, Azji Wschodniej i Pacyfiku oraz w Ameryce Północnej. Oznacza to, że obawy związane z ryzykiem technologicznym rosną – według badań przeprowadzonych w 2017 r. ataki cybernetyczne stanowiły największe ryzyko w dwóch regionach (Azja Wschodnia i Pacyfik oraz Ameryka Północna), a w 2016 r. – tylko w jednym regionie (Ameryka Północna).

Załamanie krajowych systemów rządzenia zajęło pierwsze miejsce w Ameryce Łacińskiej i Azji Południowej, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów napięć politycznych, które w ostatnich latach obserwowano w wielu miejscach na świecie. Z kolei w bogatych w zasoby energii regionach Eurazji, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej gwałtowny wzrost cen za energię został uznany za największe ryzyko dla prowadzenia działalności. Bezrobocie uważano za najistotniejsze zagrożenie dla prowadzenia biznesu w Afryce Subsaharyjskiej, co stanowi odzwierciedlenie niskiego popytu w regionie.

„Biorąc pod uwagę niepewność towarzysząca obecnej sytuacji geopolitycznej na świecie, kluczowe znaczenie odgrywa współpraca – zarówno w ramach własnego regionu, jak i pomiędzy regionami. Zrozumienie ewoluującego ryzyka w różnych regionach jest zatem priorytetem liderów biznesu” – mówi Mirek Dusek, Deputy Head of Geopolitical and Regional Agendas and Member of the Executive Committee at the World Economic Forum.

„Dzięki analizie danych na poziomach regionalnym i krajowym, nowy raport Regional Risks for Doing Business pozwala ocenić, w jaki sposób na całym świecie zmienia się percepcja ryzyka. Coraz bardziej dostrzegane jest zagrożenie, jakie niosą ze sobą ataki cybernetyczne, ale uderzające jest to jak wielu liderów biznesu wskazuje bezrobocie i krajowe systemy rządzenia jako najpoważniejsze ryzyka dla prowadzenia działalności gospodarczej  w ich krajach” – zauważa Aengus Collins, Head of Global Risks and the Geopolitical Agenda at the World Economic Forum.

„Ataki cybernetyczne są postrzegane jako najważniejsze zagrożenie dla prowadzenia działalności na rynkach, które stanowią 50% globalnego PKB. Oznacza to, że aby zagwarantować zaufanie i stabilność gospodarczą w erze cyfrowej, władze rządowe i przedsiębiorstwa powinny wzmacniać bezpieczeństwo cybernetyczne” – podkreśla Lori Bailey, Global Head of Cyber Risk, Zurich Insurance Group, and Member of the Forum’s Global Future Council on Cybersecurity.

„Podczas gdy najważniejszym zmartwieniem kadry zarządzającej w gospodarkach rozwiniętych są ataki cybernetyczne na szeroką skalę, głównym powodem do obaw na rynkach wschodzących jest załamanie krajowych systemów rządzenia” – dodaje John Drzik, John Drzik, President of Global Risk and Digital at Marsh prezes Global Risk and Digital w Marsh. „Na całym świecie firmy obawiają się również rosnących tarć geopolitycznych, które już teraz doprowadziły do ​​wzrostu ceł i nakładania sankcji, a które mogą dalej napędzać wzrost zagrożeń konfiskatą mienia lub przemocą na tle politycznym”.

 „Percepcja kluczowych ryzyk w Polsce w dość dużej mierze pokrywa się z szerszą, regionalną perspektywą w Europie. Istotnymi zagrożeniami dla prowadzenia biznesu w naszym kraju są m.in. konflikty międzynarodowe, czy cyber ataki. W obliczu aktualnych zmian rynkowych warto wskazać również na trudności występujące na rynku pracy – przede wszystkim problemy ze znalezieniem wykwalifikowanej kadry pracowniczej, z którymi boryka się dziś wiele branż. Kluczowe są także wyzwania związane z nadregulacją i dostosowywaniem prowadzonej działalności do nowych wymogów i przepisów” – dodaje Artur Grześkowiak, Prezes Marsh Polska.

Kluczowe 5 zagrożeń dla biznesu w poszczególnych regionach:

Region

 

1 2 3 4 5
Ameryka Łacińska
i Karaiby
Załamanie krajowych systemów rządzenia Niestabilność społeczna Bezrobocie lub niedozatrudnienie Nierównowaga fiskalna Upadek lub kryzys państwa
Ameryka Północna Cyber ataki Kradzieże danych Ekstremalne zjawiska pogodowe Nierównowaga fiskalna Gwałtowny wzrost cen za energię
Europa Cyber ataki Bańki cenowe na rynkach aktywów Załamanie krajowych systemów rządzenia Upadek mechanizmów lub instytucji finansowych

 

Bezrobocie lub niedozatrudnienie
Bliski Wschód i Afryka Północna Gwałtowny wzrost cen za energię Bezrobocie lub niedozatrudnienie Ataki terrorystyczne Załamanie regionalnych lub globalnych systemów rządzenia

 

Nierównowaga fiskalna
Afryka Subsaharyjska Bezrobocie lub niedozatrudnienie Załamanie krajowych systemów rządzenia Gwałtowny wzrost cen za energię Zakłócenia działania kluczowej
infrastruktury

 

Nierównowaga fiskalna
Eurazja Gwałtowny wzrost cen za energię Konflikt międzynarodowy Nierównowaga fiskalna Bezrobocie lub niedozatrudnienie Niestabliność społeczna
Azja Wschodnia
i Pacyfik
Cyber ataki Bezrobocie lub niedozatrudnienie Bańka cen aktywów Gwałtowny wzrost cen za energię

 

Kradzieże danych
Azja Południowa Załamanie krajowych systemów rządzenia Niekontrolowana inflacja Bezrobocie lub niedozatrudnienie Załamanie regionalnych lub globalnych systemów rządzenia

 

Cyber ataki

 

Metodologia

Wyniki raportu Regional Risks for Doing Business stanowią podsumowanie 12 548 odpowiedzi udzielonych przez  kadrę kierowniczą w 140 krajach. Respondenci zostali poproszeni o wybranie pięciu globalnych ryzyk, które według nich są najbardziej niepokojące dla prowadzenia działalności gospodarczej w ich kraju w ciągu najbliższych 10 lat. To pytanie zadano w ramach przeprowadzanej co rok ankiety Executive Opinion Survey, która stanowi część raportu Global Competitiveness Report opracowanego przez World Economic Forum. Najnowsza edycja ankiety została przeprowadzona w okresie od stycznia do czerwca 2018 r. Liderzy biznesu zostali poproszeni o wybranie maksymalnie pięciu z listy 30-stu ryzyk, uwzględniającej m.in. ataki terrorystyczne, ekstremalne zjawiska pogodowe czy upadek lub kryzys państwa.