Odznaczenia państwowe dla przedstawicieli i partnerów Pracodawców RP

Odznaczenia państwowe dla przedstawicieli i partnerów Pracodawców RP

20 osób – przedstawicieli i partnerów Pracodawców RP, w tym pięcioro wiceprezydentów tej organizacji, znalazło się w gronie wyróżnionych odznaczeniami państwowymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się w siedzibie Pracodawców RP, w ramach posiedzenia Rady organizacji zamykającego obchody jej 30-lecia.

Zgodnie z postanowieniami Prezydenta RP, uhonorowano m.in. członków Rady Pracodawców RP i wiceprezydentów tej organizacji – Annę Rulkiewicz, Iwonę Srokę, Piotra Kamińskiego, Mariusza Książka i Wojciecha Trojanowskiego. W tym gronie znalazł się także jeden obcokrajowiec – Francuz Jean-Francois Fallacher. Odznaczenia wręczył obecnym na uroczystości 15 uhonorowanym osobom Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera, który podkreślił, że Rzeczpospolita Polska nie byłaby dziś tak rozwinięta, gdyby nie przedsiębiorcy i ich zaangażowanie.

„W imieniu odznaczonych proszę o przekazanie Panu Prezydentowi naszej wdzięczności. Traktujemy to jako uznanie zarówno naszych dokonań osobistych, jaki i uznanie dla całej organizacji – Pracodawców RP. Traktujemy to odznaczenie również jako wyraz zachęty do pracy oraz twórczej dyskusji pomiędzy prezydentem, rządem, pracodawcami i pracobiorcami, do dyskusji w ramach dialogu społecznego. To wielka zdobycz, której wszyscy hołdujemy. Jesteśmy przekonani, że poszanowanie zdrowia, szacunek do demokracji i budowa dobrobytu gospodarczego są trzema filarami każdego współczesnego społeczeństwa” – powiedział podczas uroczystości prof. Andrzej M. Fal, jeden z odznaczonych.

Pełna lista osób uhonorowanych odznaczeniami państwowymi postanowieniami Prezydenta RP:

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia publicznego, za wkład w rozwój międzynarodowej współpracy naukowej:

– Andrzej Fal,

– Julian Malicki.

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – za wybitne zasługi na rzecz rozwoju i promocji polskiej gospodarki oraz przedsiębiorczości, za działalność społeczną:

– Rafał Lipiński.

Złoty Krzyż Zasługi – za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i promocji polskiej gospodarki oraz przedsiębiorczości:

– Ryszard Biernacki,

– Józef Dziubasik,

– Adam Gąsiorowski,

– Mariusz Książek,

– Jerzy Nadolny,

– Violetta Panasiuk-Strzyżewska,

– Anna Rulkiewicz,

– Iwona Sroka,

– Henryk Woźniak.

Srebrny Krzyż Zasługi – za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i promocji polskiej gospodarki oraz przedsiębiorczości:

– Janusz Cendrowski,

– Piotr Kamiński,

– Wojciech Konecki,

– Andrzej Sokołowski.

Brązowy Krzyż Zasługi – za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i promocji polskiej gospodarki oraz przedsiębiorczości:

– Konrad Pokutycki,

– Wojciech Trojanowski,

– Franciszek Ziajkowski.

Srebrny Krzyż Zasługi – obywatel Republiki Francuskiej za zasługi w rozwijaniu polsko-francuskiej współpracy gospodarczej, za działalność na rzecz rozwoju telekomunikacji w Polsce:

– Jean-Francois Fallacher.

Podczas uroczystości wiceprezydent Pracodawców RP Janusz Pietkiewicz przedstawił rekomendacje międzynarodowej konferencji „Pracodawcy Europy Środkowej i Wschodniej. Trzydzieści lat doświadczeń i przyszłość”, zorganizowanej w październiku ubiegłego roku na Zamku Królewskim w Warszawie. Honorowy patronat nad obchodami 30-lecia Pracodawców RP sprawował Prezydent RP Andrzej Duda.