Ograniczenie stosowania insektycydów z grupy neonikotynoidów

0

1 grudnia 2013 roku w Unii Europejskiej weszły w życie częściowe 2-letnie zakazy stosowania trzech insektycydów z grupy neonikotynoidów: tiametoksamu (produkowanego przez koncern Syngenta) oraz imidaklopridu i klotianidyny (produkowanych przez Bayer). Zakazy są spowodowane udowodnionym szkodliwym oddziaływaniem wymienionych pestycydów na pszczoły.

Większość europejskiego krajobrazu jest widocznie zagospodarowana i zdominowana przez uprawę ziemi, najczęściej w niszczących bioróżnorodność monokulturach, co powoduje ograniczenie dostępności pożywienia dla owadów. Taki ekosystem pozbawia owady zapylające podstawowych składników odżywczych, prowadząc do niedożywienia i głodu. Trwa proces postępującego zanikania naturalnych siedlisk pszczół. Wprowadzenie zakazu stosowania niektórych pestycydów będzie miało ograniczony pozytywny efekt, dopóki nie znikną prawdziwe przyczyny, leżące u podstaw spadku populacji owadów zapylających.

Czytaj również:  Geomedycyna – czyli lokalizacja w służbie zdrowia