3,2 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 0,5 mln zł EBITDA One2tribe w pierwszym kwartale 2023 r.

Radosław Sosnowski, prezes zarządu One2tribe SA
Radosław Sosnowski, prezes zarządu One2tribe SA

Notowana na rynku NewConnect One2tribe SA. w pierwszym kwartale br. osiągnęła ponad 3,2 mln zł jednostkowych przychodów netto ze sprzedaży oraz ponad 0,5 mln zł zysku EBITDA. Spółka w kolejnych miesiącach planuje skoncentrować się na realizacji celów nowoprzyjętej strategii, która m.in. zakłada adaptację narzędzi AI w każdym procesie organizacji oraz zwiększenie przychodów.

Pierwszy kwartał z reguły jest dla nas etapem działań operacyjnych związanych z nowymi projektami oraz startami kampanii. W tym kwartale nastąpiło przesunięcie rozliczania nagród za kampanie z zeszłego roku z naszymi partnerami, co miało wpływ aktualne wyniki. Zgodnie z przyjętą w maju uchwałą w sprawie aktualizacji Polityki Rachunkowości Spółki, dokonaliśmy niezbędnych odpisów amortyzacyjnych związanych z tzw. wartością firmy, wynikających z wcześniejszego połączenia. Utrzymujemy nadal wysoką marżowość naszych działań, co niewątpliwie przyniesie znaczny efekt w momencie dalszego skalowania działalności – podkreśla Radosław Sosnowski, prezes zarządu One2tribe SA.

W pierwszym kwartale 2023 r. spółka uzyskała ponad 3,2 mln zł jednostkowych przychodów netto ze sprzedaży w porównaniu do zerowych wyników w 2022 r. EBITDA w okresie od stycznia do marca 2023 r. wyniosła 0,5 mln zł, przy ujemnej w ubiegłym roku. Natomiast jednostkowy zysk netto wyniósł 62 tys., w porównaniu ze stratą w analogicznym okresie ubiegłego roku, wynoszącą prawie 42 tys. zł. Tak duże rozbieżności spowodowane są marginalnymi wynikami JWA SA przed połączeniem z One2tribe sp. z o.o.

W kwietniu 2023 r. zarząd One2tribe przedstawił strategię rozwoju spółki na lata 2023 – 2026, stawiając za główne cele zwiększenie przychodów z licencji produktu z zagranicy, wykorzystanie narzędzi AI w każdym procesie w firmie oraz nowe kierunki rozwoju platformy Tribeware. Ponadto wśród kluczowych celów finansowych wyznaczono wzrost przychodów spółki na poziomie minimum 50 proc. r/r. do końca roku 2024.

Na przestrzeni kolejnych miesięcy zamierzamy sukcesywnie realizować nasze główne cele, zarówno rozwojowe, jak też finansowe, które przyjęliśmy w strategii One2tribe na kolejne lata. Opieramy nasze założenia na dynamicznie rosnącym rynku sztucznej inteligencji i maszynowego uczenia, jednak nasza decyzja nie wynika z chęci dopasowania się do aktualnych trendów, lecz z naszego bogatego doświadczenia w tym obszarze. Od 2017 r. prowadzimy badania i  planujemy pierwsze  wdrożenia tego typu rozwiązań wśród naszych partnerów – dodaje Wojciech Ozimek, wiceprezes i współzałożyciel One2tribe SA.

W maju br. spółka poinformowała o podpisaniu ramowej umowy z Bayer sp. z.o.o. dotyczącą licencjonowania platformy Tribeware. Umowa umożliwia zamawianie licencji oprogramowania i kampanii motywacyjnych na podstawie cyklicznych zamówień, z czego pierwsze przekracza kwotę 100 tys. zł netto.

One2tribe oferuje narzędzia do zarządzania wydajnością i motywowania pracowników, wykorzystując dane i algorytmy, a także rozwiązania psychologii behawioralnej. Głównym produktem firmy jest platforma Tribeware, która łączy w sobie funkcje planowania i przydzielania zadań, pracownikom i kontrolowanie ich realizacji oraz system e-commerce do dystrybucji nagród. Z aplikacji o cechach systemu motywacyjnego korzysta obecnie ponad 80 tys. użytkowników na 7 rynkach (Polska i kraje arabskie). Są to głównie firmy z branży sprzedaży detalicznej (retail), farmaceutycznej oraz finansowej. Wśród największych klientów można wyróżnić takie marki jak Lidl, Sanofi, Play, IKEA czy Vision Express.