Nowa strategia rozwoju Cloud Technologies. 100 mln PLN na rozwój i rekomendacja dywidendy

Piotr Prajsnar, CEO Cloud Technologies S.A.
Piotr Prajsnar, CEO Cloud Technologies S.A.

Cloud Technologies, spółka dostarczająca dane do targetowania reklamy internetowej, które zasilają kampanie największych marek na świecie, zaprezentowała strategię rozwoju na lata 2023 – 2025. W ciągu trzech lat zamierza zainwestować w dalszy rozwój do 100 mln PLN i kontynuować zwiększanie swojego udziału w globalnym rynku. Spółka chce rozwijać się przede wszystkim organicznie zwiększając sprzedaż danych, ale planuje również nowe akwizycje oraz inwestycje.

– Z sukcesem zrealizowaliśmy cele strategii na lata 2021-2023. Rośniemy szybciej niż rynek, osiągnęliśmy pozycję jednego z wiodących dostawców na globalnym rynku danych i skutecznie konkurujemy z największymi firmami na świecie. Nowa strategia, będąca ewolucją naszego sprawdzonego modelu rozwoju biznesu, pozwoli w jeszcze większym stopniu wykorzystać posiadane przewagi konkurencyjne. Wśród nich należy wymienić technologię i dane, które coraz częściej są paliwem dla systemów AI – komentuje Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies.

Celem strategicznym Cloud Technologies w perspektywie 2023-2025 jest dalszy dynamiczny rozwój sprzedaży danych w obecnych i nowych obszarach o dużym potencjale wzrosstu. Spółka poprzez pozyskiwanie nowych kanałów i optymalizację obecnych zamierza zwiększać przychody na rynku reklamy internetowej, który według Insider Intelligence do 2025 roku będzie rósł w tempie dwucyfrowym, osiągając wtedy poziom 735 mld USD. Intensywnie rozwijanym obszarem o dużym potencjale rozwoju będzie również rynek sztucznej inteligencji, do którego spółka już teraz dostarcza dane. Rynek ten do 2030 roku ma rosnąć w średniorocznym tempie przekraczającym 38%.

W ramach nowego planu inwestycyjnego, którego budżet na lata 2023 – 2025 to 100 mln PLN, Cloud Technologies planuje przeznaczyć do 60 mln PLN na akwizycje oraz inwestycje. Akwizycje będa dotyczyły podmiotów o potwierdzonej zdolności do generowanie przychodów, które przyczynią się do zwiększenia dynamiki wzrostu sprzedaży wysokiej jakości danych. Natomiast inwestycje planowane przez spółkę będą dotyczyły firm na wczesnym etapie rozwoju, które dzięki danym i technologii Cloud Technologies, przyczynią się do wzrostu konsumpcji danych w nowych obszarach zastosowań, co umożliwi dalszy dynamiczny rozwój spółki również w długiej perspektywie.

Cloud Technologies planuje jednocześnie przeznaczyć do 10 mln PLN na prace badawczo-rozwojowe. Mają one na celu zwiększenie efektywności przetwarzania danych i służą eksplorowaniu nowych obszarów zastosowań dla danych, takich jak narzędzia oparte na algorytmach sztucznej inteligencji.

W zaprezentowanej strategii Zarząd przedstawił również propozycję wprowadzenia polityki dywidendowej, rekomendując wypłatę dywidendy w wysokości około 20% oczyszczonego wyniku EBITDA.

– Jesteśmy spółką o wysokim potencjale wzrostu, której dane znajdują skuteczne zastosowanie na dwóch dynamicznie rozwijających się rynkach, czyli w reklamie internetowej oraz wśród narzędzi AI. Dlatego 80% oczyszczonego wyniku EBITDA chcemy reinwestować w celu zwiększania skali działalności i udziału w rynku. Jednocześnie korzystając z bardzo dobrej sytuacji finansowej oraz doceniając zaufanie naszych akcjonariuszy zamierzamy rekomendować regularną wypłatę dywidendy w wysokości około 20% oczyszczonego wyniku EBITDA. Dodatkowo z uwagi na nadwyżkę środków z realizacji skupu akcji w ramach poprzedniej strategii rekomendujemy wypłatę dywidendy w kwocie 4,6 mln PLN już za 2022 rok – komentuje Piotr Soleniec, członek Zarządu i CFO Grupy Cloud Technologies.

W związku z ambitnymi planami spółka w horyzoncie 2023-2025 planuje również kontynuację skupu akcji na potrzeby programu motywacyjnego, mającego na celu utrzymanie kluczowej kadry zarządzającej w spółce. Cloud Technologies zamierza przeprowadzić skup do 250 000 akcji, a na ten cel w dwóch transzach chce przeznaczyć w sumie do 30 mln PLN. Objęcie akcji przez kadrę managerską będzie możliwe w przypadku zrealizowania KPI w wysokości 110 mln EBITDA łącznie za lata 2023-2025, po oczyszczeniu o koszty programu motywacyjnego.

Cloud Technologies osiągnęło wszystkie cele założone w strategii na lata 2021- 2023. Przychody z wysokomarżowego segmentu sprzedaży danych w 2022 roku wzrosły do poziomu 38,5 mln PLN (+53% r/r), a spółka stała się jednym z wiodących dostawców na globalnym rynku danych. W lipcu 2022 r. Cloud Technologies dokonało akwizycji hiszpańskiej spółki TL1 za 1,9 mln EUR, a w grudniu spółka przeszła z rynku NewConnect na Główny Rynek GPW, zaliczając udany debiut. Z kolei w lutym br. spółka sfinalizowała proces zakupu kodów źródłowych do platformy DSP, co zwiększa niezależność w funkcjonowaniu grupy kapitałowej na rynku reklamy internetowej. W ramach realizacji poprzedniej strategii (2021-2023) Cloud Technologies przeprowadziło skup akcji własnych na potrzeby programu motywacyjnego, skupując łącznie 250 000 akcji za 11,2 mln PLN oraz z powodzeniem zrealizowało projekty B+R o wartości 3,3 mln zł.