Optymistyczne pokolenie Z?

Stephane Tikhomiroff, dyrektor generalny Perfetti Van Melle Polska
Stephane Tikhomiroff, dyrektor generalny Perfetti Van Melle Polska

Pokolenie Z to najmłodsza i najmocniej wyróżniająca się na obecnym rynku pracy generacja. W porównaniu z pokoleniem X czy millenialsami, to właśnie jej przedstawiciele będą mieli największy wpływ na kształtowanie społeczeństwa w kolejnych dziesięcioleciach. Urodzeni po 1997 roku (najstarsi mają dziś 24 lata) zaczynają właśnie swoje pierwsze poważne prace. Są pełni zapału, ambitni i kreatywni oraz wierzą, że osiągną zamierzony sukces. Czy firmy są gotowe na zatrudnienie reprezentantów najmłodszego pokolenia wkraczającego w dorosłość?

Najnowszy raport EY i organizacji JA Worldwide[1] pokazuje, że aż 82% badanych będących przedstawicielami generacji Z optymistycznie patrzy w przyszłość w odniesieniu do własnej kariery zawodowej. Badani w większości zamierzają zdobyć pracę, która w 2030 roku zapewni im realizację zawodową, jak i przyczyni się do poprawy sytuacji naszej planety. Pokolenie Z pomimo tego, że dzisiejsze realia nie należą pod wieloma względami do najłatwiejszych, niezachwianie wierzy w swoje możliwości i kompetencje potrzebne do sprawowania wybranych stanowisk pracy.

– Postawa pokolenia Z, przed którym stoi wiele wyzwań, może być dużą inspiracją dla realizowanych przez nas projektów w aktualnej rzeczywistości. Niewątpliwą wartość stanowią rozwiązania z wykorzystaniem nowoczesnej technologii, która jest nieodłącznym elementem życia pokolenia Z, a zarazem bardzo dużą szansą na rozwój – mówi Stephane Tikhomiroff, Dyrektor Generalny Perfetti Van Melle Polska.

Bogactwo możliwości

Rozwój komunikacji oraz względny komfort i dostatek, w którym została wychowana generacja Z, tworzy mnóstwo możliwości, jakie stoją przed jego reprezentantami. Nowoczesna technologia towarzyszy pokoleniu Z praktycznie od urodzenia. Jego przedstawiciele już w wieku dziecięcym potrafili obsługiwać komputer czy skorzystać z telefonu komórkowego. Nic więc dziwnego, że ich życie toczy się obecnie w największej mierze w Internecie. Prym wiodą media społecznościowe – mało kto wyobraża sobie życie bez Instagrama, Facebooka, Youtube’a czy popularnego obecnie Tik Toka. Młodzi chcą poznawać świat, czy to wirtualnie, czy podróżując. Praca zdalna i nowoczesne rozwiązania technologiczne oraz ciągły rozwój branż związanych z nowymi mediami i komunikacją sprawnie to umożliwia. Dziś można pracować z każdego zakątku globu, z ludźmi z różnych stron świata.

Zaangażowanie i niezależność

Nie bez znaczenia pozostaje aktywność społeczna, która coraz mocniej widoczna jest wśród przedstawicieli pokolenia Z. Dużą rolę odgrywa samorozwój, rośnie również zainteresowanie psychologią i coachingiem, który pomaga osiągać wyznaczone cele oraz zachować balans pomiędzy pracą a życiem osobistym. Dodatkowo generacja Z, chyba jak żadna inna wykazuje szeroko idącą troskę o planetę poprzez zachowania proekologiczne i działania na rzecz ochrony środowiska.

Generacja Z to w większości indywidualiści – każdy chce się czymś wyróżnić. Wyraźnie akcentowana chęć wyrażania siebie uwidoczniona jest również w odniesieniu do życia zawodowego jej przedstawicieli. – Jest to dobry znak, ponieważ dla ciągłego rozwoju przedsiębiorstw potrzebni są ludzie o świeżym spojrzeniu, kreatywni i gotowi na niestandardowe rozwiązania – podsumowuje Stephane Tikhomiroff, Dyrektor Generalny Perfetti Van Melle Polska.

Pomimo wielu różnic, jakie dzielą pokolenia przebywające obecnie na rynku pracy, mamy wspólne cele. Budują one wzajemne zależności oraz umożliwiają działanie w taki sposób, aby przyniosły one korzyści nam wszystkim. Przedstawiciele pokolenia Z – przedsiębiorczy i odpowiedzialni społecznie, a zarazem wychowani w duchu globalizacji są atrakcyjnymi kandydatami na pracowników korporacji czy startupów. Wkraczające w dorosłość „Zetki” dzięki kreatywnemu podejściu, doskonałej znajomości języków obcych i nowoczesnych technologii oraz otwarciu na nowoczesne narzędzia pracy, niewątpliwie stanowią szansę dla wielu firm na zbudowanie innowacyjnych strategii rozwoju.

[1] https://www.ey.com/pl_pl/news/2021/05/badanie-ey-pokolenie-z