Orlen zwiększa dostawy ropy naftowej z Zatoki Perskiej

ORLEN

Zarząd PKN ORLEN podjął decyzję o podpisaniu aneksu do obowiązującej długoterminowej umowy z Saudi Aramco, zwiększając wolumeny dostaw ropy naftowej o 100 tys. ton miesięcznie. Dzięki aneksowi, ponad 20 % surowca przerabianego przez rafinerie Grupy ORLEN będzie pochodziło z Arabii Saudyjskiej.

Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN
Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN

– Tak jak zapowiadałem, Zarząd PKN ORLEN konsekwentnie wdraża politykę dywersyfikacji dostaw surowców. Zwiększenie wolumenu z Arabii Saudyjskiej to kolejny krok naprzód. Dywersyfikując kierunki zwiększamy bezpieczeństwo dostaw zarówno dla PKN ORLEN, jak i polskiej gospodarki. Zatoka Perska nadal będzie obiektem naszego zainteresowania i monitoringu w zakresie planów dalszej dywersyfikacji.  Ważne jest to, że ropa dostarczana przez koncern Saudi Aramco jest stabilnej i wysokiej jakości, co gwarantuje wysoki uzysk produktów z jej przerobu. To pozwala na osiągnięcie bardzo zadawalających efektów ekonomicznych – podkreśla Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Zgodnie z nowymi warunkami umowa będzie realizowana od 1 maja  do 31 grudnia 2018 roku  z opcją przedłużenia na kolejne lata. Oznacza to, że do rafinerii z Grupy ORLEN, na mocy zawartego Aneksu, będzie trafiać co miesiąc ok. 300 tys. ton surowca z Zatoki Perskiej.

PKN ORLEN zamierza wykorzystać surowiec do przerobu w rafineriach w Polsce, Czechach i na Litwie.

PKN ORLEN aktywnie prowadzi politykę różnicowania puli dostaw surowców, dążąc do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego GK ORLEN, a także Polski.  Obecnie zaopatrzenie Koncernu w ropę naftową odbywa się poprzez długoterminowe umowy Saudi Arabian Oil Company, Rosneft Oil Company, Tatneft Europe AG. Pozostałe wolumeny zabezpieczone są poprzez kontrakty terminowe z różnych kierunków, m.in. z Norwegii, Wielkiej Brytanii, Nigerii, Wenezueli, czy Stanów Zjednoczonych. W kwietniu br. PKN ORLEN sprowadził kolejny ładunek ropy z perspektywicznego pod kątem dalszych dostaw kierunku irańskiego. Dzięki aktywnej polityce dywersyfikacyjnej PKN ORLEN obecnie  sprowadza 30 procent ropy naftowej spoza kierunku rosyjskiego.