Ostatnia szansa na dofinansowanie badań z Unii

0

We wtorek, 12 sierpnia 2011 roku zostanie ogłoszony ostatni już nabór wniosków do działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Przedsiębiorcy, którzy chcą dofinansować swoje prace nad powstaniem nowego, innowacyjnego na skalę międzynarodową produktu, usługi lub technologii muszą się pospieszyć! Wnioski o dotacje można składać do 30 września 2011 roku.

Działanie 1.4 wspiera projekty obejmujące przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców do momentu stworzenia przez nich prototypu rozwiązania.

Przedsiębiorca z uzyskanej dotacji może sfinansować badania, których celem będzie stworzenie nowych linii produkcyjnych i technologii, jak również nowych produktów, w tym produktów eksperymentalnych. Jednak skutkiem ich realizacji musi być powstanie nowych koncepcji technologicznych i rozwiązań produktowych, które zostaną skomercjalizowane i okażą się sukcesem rynkowym.

Za pieniądze z UE można opłacić wynagrodzenia zespołu pracującego nad badaniami, amortyzację sprzętu, aparatury i materiałów niezbędnych do prowadzenia badań. Unia pokryje również koszt usług doradczych w tym badania zlecone innym podmiotom, typowe koszty administracyjne czy najem lub utrzymanie pomieszczeń potrzebnych do realizacji projektu. – W przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej kluczowe jest to, aby pokazać, że projekt ma charakter innowacyjny – co najmniej w skali kraju oraz, że na badany produkt, usługę lub technologię istnieje realne zapotrzebowanie rynkowe, a projekt potencjalnie będzie opłacalny – mówi Milena Jankowska z ECDF, poznańskiej firmy doradczej pomagającej w przygotowaniu dokumentów do PARP. – Ważne – i to nie tylko ze względów finansowych – jest pokazanie we wniosku, że mamy zdolność do wdrożenia wyników naszych badań, a co za tym idzie, że pieniądze, które UE przekazała na badania lub prace rozwojowe, w przypadku badań zakończonych sukcesem, przełożą się na sukcesy wdrożeniowe i rozwój firmy – dodaje Milena Jankowska.

Czytaj również:  Dobra sytuacja branży poligraficznej w Polsce. Problemem nie jest niskie czytelnictwo, ale terminy płatności i kondycja finansowa wydawców

Łączna wartość całego projektu nie może przekroczyć równowartości w złotych kwoty 50 milionów euro, zaś przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie do 7,5 miliona euro. Jeśli firma należy do grupy mikro i małych przedsiębiorców na badania przemysłowe może otrzymać 70% wsparcia, średnie firmy dostaną 60%, zaś duże – 50%. Z kolei jeśli chodzi o prace rozwojowe to mali mogą liczyć na 45% z budżetu UE, średni na 35%, zaś duzi – 25%. W województwie wielkopolskim nie określono kwoty minimalnej wydatków kwalifikujących się do dofinansowania. W ramach działania istnieją również opcje umożliwiające podwyższenie wyżej wskazanego wsparcia nawet o 15 punktów procentowych.