Państwa Trójmorza muszą zacząć samodzielnie budować swoje sieci mobilne. W regionie są gotowe rozwiązania 5G

Maszty 5G - internet komórkowy

Państwa Inicjatywy Trójmorza powinny zerwać z przeświadczeniem o konieczności budowy sieci mobilnych w oparciu o importowane rozwiązania garstki największych dostawców spoza regionu. Mamy wszystkie narzędzia, by rozwijać łączność 5G wykorzystując technologię m.in. z Polski – mówił Sławomir Pietrzyk, prezes IS-Wireless, polskiego dostawcy sieci 4G i 5G w modelu otwartym (Open RAN) podczas debaty poświęconej innowacjom, zorganizowanej w ramach programu Three Seas Initiative Diplomatic Fellowship w Akademii Dyplomatycznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Spotkanie, w którym udział wzięli dyplomaci z państw Trójmorza i przedstawiciele innowacyjnych przedsiębiorstw z regionu było poświęcone współpracy w zakresie najnowszych technologii. Przedstawiciel IS-Wireless podkreślał potencjał technologiczny drzemiący w regionie i potrzebę jego wykorzystania. – Trójmorze musi zerwać z mentalnością “podwykonawcy” i przestać budować swoją infrastrukturę sieciową wyłącznie na bazie importowanych spoza regionu rozwiązań. Już czas, aby państwa Inicjatywy zaczęły wykorzystywać możliwości innowacyjnych technologii powstających m.in. w Polsce. Nie tylko będzie to korzystne dla gospodarki, ale także dla bezpieczeństwa naszych sieci 5G – mówił Sławomir Pietrzyk.

Jak przekonywał prezes IS-Wireless, 5G jako pierwsza generacja łączności mobilnej pozwala, by budowa sieci nie była uzależniona od pojedynczego podmiotu z wąskiego grona tradycyjnych dostawców. – Otwarte interfejsy na styku poszczególnych elementów i możliwość budowy sieci z wykorzystaniem komponentów od wielu dostawców, pozwala zerwać z tzw. “vendor lock-in”, czyli uzależnieniem całej infrastruktury od jednej firmy – wyjaśnił Sławomir Pietrzyk w Akademii Dyplomatycznej MSZ. Jak dodał, stanowi to okazję dla gospodarek państw Europy Środkowo-Wschodniej, aby demokratyzować i wzbogacać rynek rozwiązań telekomunikacyjnych w regionie. – Otwarte interfejsy pozwalają wejść na rynek nowym, lokalnym graczom i tym samym przyczyniają się do pobudzenia konkurencji i innowacyjności w gospodarce. Aby wykorzystać tę szansę państwa Trójmorza powinny podejmować odpowiednie inicjatywy regulacyjne i dzielić się swoimi doświadczeniami w tym zakresie. Przyjazne środowisko prawne pozwoli tutejszym innowacyjnym firmom wzrastać – mówił prezes IS-Wireless.

Ekspert zwracał również uwagę na konieczność szerzenia wiedzy o zachodzących zmianach na rynku telekomunikacyjnym i dostępnych rozwiązaniach. – Wciąż brakuje świadomości na temat tego, jak inaczej można budować sieci mobilne. Często preferowane są tradycyjne, rozwiązania importowane spoza regionu. Nawet, gdy na wyciągnięcie ręki są rozwiązania bezpieczniejsze, lepszej jakości, powstające na naszym podwórku – stwierdził prezes IS-Wireless.

Sławomir Pietrzyk wskazywał również na mocną stronę Inicjatywy Trójmorza jako kolebki innowacyjnych rozwiązań. – Nasz region dysponuje wyjątkowym kapitałem ludzkim i nadeszła pora go wykorzystać. Twórcy oprogramowania wywodzący się z państw Trójmorza cieszą się uznaniem na całym świecie. Niestety ten potencjał często nie jest wykorzystany do wzrostu trójmorskich przedsiębiorstw. Należy w pełni czerpać z możliwości ekspertów z regionu, aby rozwijać i któregoś dnia eksportować naszą technologię – podsumował Sławomir Pietrzyk.

Dyskusja poświęcona była powstającym w Trójmorzu innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym i regionalnej współpracy w tym obszarze. Spotkanie odbyło się w ramach programu “Three Seas Initiative Diplomatic Fellowship” skierowanym do dyplomatów z państw Inicjatywy Trójmorza oraz Ukrainy. Program realizowany był w Akademii Dyplomatycznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W debacie moderowanej przez Tomasza Jamroza, Dyrektora Departamentu Współpracy Ekonomicznej MSZ udział wzięli również Agata Wancio, Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej MRiT, Katarzyna Berbeć, Strategy & Development Director w ICsec S.A. oraz Jakub Lubiński, Head  of Unit, Hydrogen Transition and Renewable Fuel Team z PKN Orlen S.A.