Państwo musi zapewnić lepszy dostęp do służby zdrowia i opiekę nad osobami starszymi

W przyszłości będziemy mieli do czynienia ze spadkiem podaży pracy – co być może w jakimś stopniu będzie kompensowane przez większą automatyzację i technologię. Dlatego trzeba pomyśleć o lepszej opiece zdrowotnej i lepszej opiece nad osobami niedołężnymi, które wymagają pomocy ze strony członków rodziny – a być może w przyszłości coraz większej pomocy ze strony wyspecjalizowanych instytucji. Dlatego, że zarówno liczba rodzin, jak i wielkość rodziny niestety według prognoz demograficznych będzie się zmniejszać.

– To powoduje, iż osoby w wieku przedemerytalnym, które mają rodziców zaawansowanych wiekiem, niestety będą w coraz większym stopniu obciążeni koniecznością opieki nad nimi – powiedział serwisowi eNewsroom.pl prof. Paweł Strzelecki ze Szkoły Głównej Handlowej. – To oznacza, że te pokolenia, które będą w przyszłości zmagać się z tymi obowiązkami, będą coraz mniej liczne, a problem będzie narastał w zdecydowanie większym stopniu niż w przeszłości. Zatem powinniśmy pomyśleć nie tylko o podnoszeniu dzietności, nie tylko o rynku pracy i wzroście aktywności zawodowej – ale także o rozwiązywaniu problemów życia codziennego wszystkich Polaków. Należy do nich również dostęp do służby zdrowia czy zapewnienie opieki nad osobami niesamodzielnymi – przekonuje Strzelecki.