Partnerzy społeczni apelują do premier Szydło w sprawie usług in-house

Konfederacja Lewiatan – siedziba

Prezydium Rady Dialogu Społecznego w stanowisku przesłanym do premier Beaty Szydło zwraca uwagę, że rząd nie uwzględnił w projekcie nowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych licznych wątpliwości partnerów społecznych, m.in. Konfederacji Lewiatan w kwestii usług in-house. Partnerzy apelują, aby takie usługi były uregulowane dopiero w nowym prawie zamówień publicznych.

Straty spowodowane niedopracowanymi przepisami ustawy poniosą przede wszystkim firmy oraz ich pracownicy z małych i średnich przedsiębiorstw reprezentujące polski, rodzinny kapitał. Stanie się tak wskutek zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy spółkami samorządowymi a prywatnymi firmami na rynku usług dla ludności. Również mieszkańcy korzystający z usług publicznych mogą przez projektowane rozwiązania otrzymać usługi niższej jakości i w wyższych cenach.

Szacuje się, że wprowadzenie usług in-house w proponowanym kształcie spowoduje, iż poza kontrolą społeczną może znaleźć się nawet 30 mld zł środków pochodzących z podatków mieszkańców gmin.

Partnerzy społeczni reprezentujący Radę Dialogu Społecznego po raz kolejny wnoszą o przeanalizowanie skutków wprowadzenia zamówień in-house i postulują o przeniesienie ich procedowania do czasu prac nad nowym prawem zamówień publicznych, które powinny się zakończyć w ciągu półtora roku.

Celem powstania Rady Dialogu Społecznego było umożliwienie stronie społecznej zajmowania stanowisk w kwestii projektów ustaw, które mają wpływ na życie gospodarcze oraz społeczne w naszym kraju. Członkowie Rady mają nadzieję, że dialog prowadzony pomiędzy stronami będzie odbywał się z poszanowaniem woli partnerów społecznych, a przede wszystkim będzie korzystnie wpływał na jakość życia Polaków.

Konfederacja Lewiatan