Passus chce przejść na Główny Rynek GPW

Tadeusz Dudek, prezes zarządu Passus
Tadeusz Dudek, prezes zarządu Passus

Zarząd Passus S.A., notowanego na NewConnect producenta i integratora specjalistycznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa oraz wydajności sieci i aplikacji, podjął decyzję o przeniesieniu notowań z NewConnect na rynek główny GPW. Zmianie rynku notowań może towarzyszyć emisja akcji. Pozyskane środki spółka planuje przeznaczyć na rozwój produktów własnych oraz rozbudowę sieci sprzedaży na rynkach zagranicznych.

– Decyzja o zmianie rynku notowań na rynek główny GPW jest konsekwencją dynamicznego rozwoju spółki czego efektem są osiągane wyniki oraz kapitalizacja. Chcemy mocniej otworzyć się na inwestorów i zwiększyć rozpoznawalność spółki w otoczeniu biznesowym. Istotne dla nas jest też zwiększenie tempa inwestycji,  dlatego rozważamy ofertę publiczną nowych akcji – komentuje Tadeusz Dudek, Prezes Zarządu Passus.

Spółka jest w trakcie finalizowania umów z doradcami, którzy będą ją wspierać w procesie zmiany rynku notowań akcji i ewentualnym przeprowadzeniu oferty publicznej nowych akcji. Przede wszystkim w zakresie sporządzenia prospektu oraz przygotowaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

– Środki finansowe pozyskane z ewentualnej emisji akcji przeznaczymy na rozbudowę kanałów sprzedaży na zagranicznych rynkach oraz na rozwój produktów własnych, w szczególności Systemu Sycope. W ciągu najbliższych trzech lat planujemy przeznaczyć na inwestycje kwotę 30 mln zł, przy czym część tych nakładów kwoty zostanie sfinansowana ze środków własnych – dodaje Tadeusz Dudek.

System Sycope jest rozwiązaniem do monitorowania i analizy kluczowych aspektów wpływających na wydajność oraz ciągłość działania sieci i aplikacji, w tym także cyberzagrożeń.

Passus w ostatnim czasie notuje bardzo dobre wyniki. W III kwartale spółka osiągnęła rekordowe wyniki finansowe. Przychody wzrosły o 67 proc. rdr. i przekroczyły 10 mln zł. Wynik EBITDA wzrósł prawie 3-krotnie do 2,8 mln zł. Zaś zysk netto wyniósł 1,5 mln zł i był ponad 7-krotnie wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Kapitalizacja Spółki na dzień 23 listopada 2021 r. to prawie 94 mln. Spółka stale aktywnie pracuje nad dalszym umacnianiem swojej pozycji sprzedażowej na rynkach Europy Zachodniej.