Pelion prezentuje wyniki finansowe za I półrocze 2016 r.

Jacek Szwajcowski – założyciel i Prezes Zarządu spółki Pelion S.A.
Jacek Szwajcowski- założyciel i Prezes Zarządu spółki Pelion S.A.

Pelion S.A. przedstawił wyniki finansowe za I półrocze bieżącego roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 4,6 mld zł, tj. o 9,6% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. EBITDA po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych wzrosła o 12,2% r/r, do 76,3 mln zł przy utrzymaniu wskaźnika rentowności EBITDA.

Wysoka dynamika przychodów to efekt konsekwentnie realizowanej przez wszystkie linie Pelion strategii zwiększania sprzedaży.

Sprzedaż w segmencie detalicznym wzrosła w I półroczu 2016 r. o 14,0% r/r. W przypadku aptek to przede wszystkim zasługa efektywnie prowadzonej polityki cenowej, wzbogacenia oferty o wysokiej jakości marki własne, a także profesjonalnie świadczonej opieki farmaceutycznej. Dzięki podjętym staraniom DOZ Apteki dbam o zdrowie cieszą się zaufaniem milionów Polaków, dając im gwarancję dostępności leków w niskich cenach. Z kolei drogerie Natura, by jak najlepiej odpowiadać na potrzeby i oczekiwania klientów, w ubiegłym półroczu wprowadziły nowe usługi w swoich sklepach. W dalszym ciągu rozwijały koncept marek własnych i na wyłączność w oparciu o współpracę z polskimi producentami.

Sprzedaż hurtowa wzrosła o 7,8% względem I półrocza 2015 r., m.in. dzięki usprawnianiu procesów i podnoszeniu jakości obsługi aptek. Polska Grupa Farmaceutyczna, oferując najszerszy asortyment na rynku, współpracuje obecnie z około 850 producentami i ponad 10 tys. aptek na terenie całego kraju.

Swoją działalność systematycznie rozwijała spółka PGF Urtica, lider na polskim rynku zaopatrzenia szpitali w leki. Na początku sierpnia spółka otworzyła w Łodzi nowoczesne centrum dystrybucji leków dla lecznictwa zamkniętego. Jest to największy tego typu magazyn w Polsce. Inwestycja o wartości około 30 mln zł będzie miejscem pracy dla 250 osób. To z tego miejsca leki będą dostarczane do aptek szpitalnych i trafią do co trzeciego hospitalizowanego pacjenta.

Celem Pelion jest dalsze umacnianie pozycji we wszystkich obszarach działalności, a także wdrażanie innowacyjnych rozwiązań dla zapewnienia najwyższej jakości leczenia oraz zaspokojenia rosnących potrzeb pacjentów.

Zestawienie głównych danych finansowych osiągniętych w I półroczu 2016 roku w porównaniu z analogicznym okresem roku 2015, prezentuje poniższa tabela:

  I półrocze 2016 I półrocze 2015 Zmiana*
Przychody ze sprzedaży (mln zł) 4 628,8 4 221,9 +9,6%
Marża na sprzedaży (mln zł) 531,8 493,7 +7,7%
Rentowność marży na sprzedaży 11,5% 11,7% -0,2 pp
EBITDA po wyłączeniu one-off (mln zł) 76,3 68,0 +12,2%
Rentowność EBITDA po wyłączeniu one-off 1,6% 1,6% 0,0 pp
Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego (mln zł) 20,8 18,9 +10,1%
Rentowność netto 0,4% 0,4% 0,0 pp
*zmiana liczona do danych wyrażonych w tys. zł