Perspektywa przystąpienia Ukrainy do NATO i UE zachęca uchodźców do szybszego powrotu do ojczyzny

Ukraina

Perspektywa członkostwa Ukrainy zarówno w NATO, jak i w UE stanowi kluczowy czynnik motywujący ukraińskich uchodźców do powrotu do swojej ojczyzny po zakończeniu wojny – wynika z badania przeprowadzonego przez Platformę Migracyjną EWL, Fundację EWL oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego „Obywatele Ukrainy na polskim rynku pracy. Nowe wyzwania i perspektywy”.

Badanie pokazało, że aż 43% uchodźców wojennych i 40% migrantów przedwojennych, przebywających obecnie w Polsce, wyraża chęć powrotu do Ukrainy w przypadku przystąpienia tego kraju do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ponadto 51% uchodźców, którzy znaleźli schronienie w Polsce po wybuchu wojny, i aż 67% migrantów ekonomicznych, którzy przyjechali do naszego kraju przed 24 lutego 2022 roku, wskazuje na fakt, że do powrotu najbardziej motywuje ich perspektywa akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej.

„Cywilizacyjny euroatlantycki wybór obywateli Ukrainy będzie miał istotny wpływ na rozwój ukraiński gospodarki. Perspektywa integracji z NATO zapewnia większe bezpieczeństwo, co przyciąga technologie, inwestorów i sprzyja stabilnemu środowisku biznesowemu. Natomiast akcesja do UE otwiera drzwi do większego dostępu do europejskiego rynku, zwiększa inwestycje i współpracę handlową. To pozytywnie wpłynie na rozwój sektorów gospodarki, tworzenie miejsc pracy i podniesienie poziomu życia dla obywateli Ukrainy” – komentuje wyniki badań Andrzej Korkus, prezes Platformy Migracyjnej EWL.

Dodał, że podczas pobytu w naszym kraju, ukraińscy migranci ekonomiczni, a następnie uchodźcy wojenni mogli osobiście przekonać się, jakie atuty i perspektywy niesie ze sobą członkostwo kraju w NATO i UE.

Wśród innych czynników zachęcających do powrotu do Ukrainy, respondenci wymieniają również kwestie gospodarcze, takie jak wzrost poziomu wynagrodzenia, poprawa warunków pracy oraz ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej. Ponadto istotne dla nich są również aspekty rodzinne, takie jak możliwość ponownego połączenia się z bliskimi pozostającymi w Ukrainie. Dodatkowo zarówno migranci, jak i uchodźcy podkreślają konieczność przeprowadzenia szeregu reform w dziedzinie sprawiedliwości, opieki zdrowotnej, edukacji i bezpieczeństwa.

Warto przypomnieć, że Ukraina oficjalnie wystąpiła o członkostwo w Unii Europejskiej kilka dni po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji, a w czerwcu 2022 roku otrzymała status kraju kandydującego do UE. Natomiast 30 września 2022 roku ukraińskie władze złożyły wniosek o przystąpienie Kijowa do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Badanie z obywatelami Ukrainy przebywającymi w Polsce zostało przeprowadzone w dniach 4–13 marca 2023 roku za pomocą wywiadów bezpośrednich F2F w kilkunastu miejscowościach Polski na próbie liczącej łącznie N=500 dorosłych obywateli Ukrainy, zarówno migrantów przedwojennych, jak i uchodźców wojennych z Ukrainy. Kwestionariusz badania został opracowany przez Platformę Migracyjną EWL oraz Studium Europy Wschodniej UW z wykorzystaniem części pytań zgłoszonych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Urząd do Spraw Cudzoziemców i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.