Perspektywy rozwoju skandynawskich firm – rynek pracy i centra usług biznesowych na Pomorzu Zachodnim

Od lewej: Ambasador Danii - Ole Mikkelsen, Prezes SPCC - Carsten Nilsen, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego - Olgierd Geblewicz , Ambasador Szwecji - Stefan Gullgren
Od lewej: Ambasador Danii - Ole Mikkelsen, Prezes SPCC - Carsten Nilsen, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego - Olgierd Geblewicz , Ambasador Szwecji - Stefan Gullgren

25 września 2018 roku Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza (SPCC) wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego zorganizowała w Szczecinie debatę pt. „Skandynawskie Firmy na Pomorzu Zachodnim – stare dobre małżeństwo z perspektywami na przyszłość” na temat perspektyw rozwoju firm skandynawskich na Pomorzu Zachodnim. Kluczowymi tematami poruszanymi podczas debaty z udziałem skandynawskich inwestorów i władz lokalnych były zachodniopomorski rynek pracy oraz sektor nowoczesnych usług dla biznesu. Skandynawskie inwestycje bezpośrednie stanowią bowiem blisko połowę wszystkich inwestycji zagranicznych w Zachodniopomorskiem. Uczestnicy spotkania dyskutowali także o najczęstszych problemach związanych z transportem i logistyką w regionie. W debacie  udział wzięli Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Ambasador Królestwa Danii Ole Mikkelsen,  Ambasador Królestwa Szwecji Stefan Gullgren, Prezes SPCC Carsten Nilsen  oraz skandynawscy przedsiębiorcy zrzeszeni w SPCC.

Od lewej: Ambasador Danii - Ole Mikkelsen, Prezes SPCC - Carsten Nilsen, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego  - Olgierd Geblewicz , Ambasador Szwecji - Stefan Gullgren
Od lewej: Ambasador Danii – Ole Mikkelsen, Prezes SPCC – Carsten Nilsen, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Olgierd Geblewicz , Ambasador Szwecji – Stefan Gullgren

Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne (BIZ)

Dzięki swojemu położeniu i doskonałemu skomunikowaniu – poprzez bliskość sieci europejskich autostrad – Pomorze Zachodnie jest dla skandynawskich inwestorów szczególnie atrakcyjnie. Spośród 100 największych inwestycji zagranicznych w regionie w 2015 roku aż 46 proc. reprezentowały firmy pochodzące ze Skandynawii, zaś krajem z największą liczbą inwestycji była Dania – 16,9 proc. ogółu BIZ na Pomorzu Zachodnim[1]. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz tłumaczy, że skandynawskie firmy inwestują w regionie dzięki stworzonym ku temu korzystnym warunkom, takim jak dostępność do wykształconej kadry czy pomoc ze strony administracji lokalnej. „Wspólnie stworzyliśmy dobry klimat, który uzupełnia położenie Pomorza Zachodniego i naszą bliskość do Skandynawii” – tymi słowami rozpoczął marszałek spotkanie.

Jak podkreśla Agnieszka Zielińska, Dyrektor Zarządzająca Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej: „Zachodniopomorskie jest kluczowym regionem dla skandynawskich inwestorów- jednym z największych poza Polską centralną. Przede wszystkim ze względu na dogodne warunki oferowane przez region oraz dużą skandynawską społeczność, która wspiera nawzajem swoje działania, dzieli się wiedzą i doświadczeniem, czego dowodem jest debata między inwestorami a lokalnymi władzami”.

Skandynawski kapitał reprezentuje w Polsce ponad 2 tys. firm, które odgrywają ważną rolę na polskim rynku pracy. Liczba miejsc pracy przez nie utworzona szacowana jest na około 170 tys. Firmy skandynawskie są cenionymi pracodawcami, szczególnie dzięki skandynawskiej kulturze pracy. W oparciu o statystyki GUS i REGON Urząd Marszałkowski szacuje, że na Pomorzu Zachodnim skandynawskie firmy zatrudniają łącznie około 15 tys. osób.

Z pewnością wyzwaniem dla przedsiębiorców w regionie jest zmniejszająca się liczba kandydatów do pracy, przede wszystkim w obszarach technicznych. Kolejnym sprawdzianem jest utrzymanie pracowników, w dokształcenie których pracodawca zainwestował. Osoby, które pracują kilka lat w firmie o wysokich standardach stają się bardzo atrakcyjnymi pracownikami dla zewnętrznego rynku pracy. Coraz większego znaczenia nabierają nie tylko bieżące działania rekrutacyjne – ukierunkowane na określoną akcję zatrudniania w firmie – ale także długofalowe działania employer brandingowe. Bożena Doroszenko, Country HR Director z Cargotec Poland Sp. z.o.o. tak przedstawia sukces rekrutacyjny swojej firmy na rynku zachodniopomorskim: „Podwoiliśmy liczebność pracowników fabryki Kalmar w Stargardzie w ciągu ostatnich dwóch lat, co wiązało się z zatrudnieniem wykwalifikowanych monterów, elektryków i magazynierów z uprawnieniami UDT, a także specjalistów i inżynierów z wielu innych dziedzin. Większość (aż 85 proc.) tych rekrutacji zostało zakończonych na czas, przy niższym niż planowano wykorzystaniu budżetu. W naszej ocenie kluczowym czynnikiem sukcesu tej rekrutacji była dobra opinia o pracodawcy, zarówno wśród zatrudnianych przez nas pracowników, jak i w rejonie Stargardu oraz działania bieżące związane z dostosowywaniem struktury stanowisk i wynagrodzeń do zmieniającej się produkcji oraz rynku pracy”.

Sektor nowoczesnych usług biznesowych

Rok 2017 był rekordowy dla polskiego rynku nieruchomości. Nie tylko dla deweloperów mieszkaniowych, ale także  komercyjnych. Popyt na biura generowały międzynarodowe korporacje, które lokowały w Polsce swoje centra obsługi. Polska cały czas jest atrakcyjnym miejscem lokowania projektów BPO. Sprzyja temu dobre wykształcenie polskich pracowników, duża liczba szkół wyższych oraz nadal względnie niskie – w porównaniu z Europą Zachodnią -płace. Jak donosi najnowszy raport ABSL i JLL „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce w 2018”[2] w I kwartale br. w Polsce funkcjonowało łącznie 1 236 centrów usług BPO, SSC, IT, R&D zatrudniających razem 279 tys. osób. Z tego 68 proc. (czyli 840 centrów) było zagranicznych. Warto też zwrócić uwagę na wzrostową tendencję liczby pracowników centrów usług BPO, SSC, IT, R&D. W I kwartale 2018 roku była ona o 30 proc. wyższa niż w I kwartale 2016 roku. Szacuje się, że liczba osób zatrudnionych w tym sektorze w Polsce osiągnie w 2020 roku 340 tys. Szczecin należy do 11 największych ośrodków usług biznesowych w Polsce, z zatrudnieniem 4,5 tys. osób, pracujących w 31 ośrodkach usług biznesowych.[3] O znaczeniu branży świadczy też udział sektora usług dla biznesu w zajętej powierzchni biurowej. Według danych JLL z września 2018 roku w Szczecinie sektor użytkuje 31 proc. powierzchni biurowej w mieście.

Firmy ze Skandynawii w regionie

Od lewej: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego - Olgierd Geblewicz, Ambasador Szwecji - Stefan Gullgren, Ambasador Danii - Ole Mikkelsen, Prezes SPCC - Carsten Nilsen, Dyrektor projektu Rynki Zagraniczne Europejskiego Kongresu Gospodarczego - Olaf OsicaPoczątkowo skandynawskie firmy na Pomorzu Zachodnim inwestowały jedynie w swoje siedziby i zakłady produkcyjne, jak również centra logistyczne. Dopiero po kilku latach zdecydowały się na lokowanie w regionie również pozostałych procesów. Mieszko Czarnecki, leasing manager Posejdon Szczecin oraz ambasador Pro Progressio tak charakteryzuje pozycję Szczecina w branży: „Jesteśmy miastem, w którym znana sieć Netto, z ogólnopolską centralą w podszczecińskim Motańcu, prowadzi u nas swoje centrum finansowo-księgowe. Podobnie rozwinął się duński DGS, który od lat produkuje u nas aparaty słuchowe, a teraz ma tu również swoje globalne centrum operacyjne. Norweski Wilhelmsen – jedna z największych firm w branży morskiej – rozwinął swoje przedstawicielstwo w regularny korporacyjny back-office.”

Niewielka odległość nie tylko od krajów skandynawskich, ale także od kluczowych rynków – np. niemieckiego – oraz dostępność wykwalifikowanych pracowników i zaplecza edukacyjnego są dużym atutem regionu dla firm, które decydują się na umieszczenie centrów nowoczesnych usług dla biznesu w woj. zachodniopomorskim. Jak podkreśla Wojciech Faszczewski, Managing Director Coloplast Business Centre: „Wybraliśmy Szczecin spośród 60 lokalizacji na całym świecie – to właśnie tutaj w 2009 roku otworzyliśmy Globalne Centrum Biznesowe (SSC). Od tamtego momentu sukcesywnie zwiększamy skalę oraz obszary wsparcia. Dzisiaj Centrum liczy 400 fantastycznych pracowników, którzy są zaangażowani w wiele procesów i projektów globalnych”. Wojciech Faszczewski zauważa także nowy trend – region zaczyna przyciągać pracowników z innych miast np. Krakowa czy Warszawy. Coraz częściej, oprócz ciekawej pracy, którą gwarantuje zachodniopomorskie, kryterium wyboru miejsca pracy staje się także jakość życia: bez korków i smogu. „Ten region mocno wpisuje się w model skandynawski, w którym dostęp do wszelakich aktywności, takich jak np. żagle, kajaki, bieganie, rowery i wiele innych jest częścią życia codziennego bez większego planowania. Czyli ciekawa. rozwojowa pracai życie w zdrowym, bogatym w wydarzenia miejscu. Tu jest wszystko”. – podkreśla Wojciech Faszczewski.

Szczecin – największe miasto w województwie – skupia w sobie najwyższe wartości potencjału gospodarczego regionu. Agnieszka Zielińska, Dyrektor Zarządzająca Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej tak podsumowuje znaczenie stolicy Pomorza Zachodniego: „Zaletą Szczecina jest szczególne położenie, które sprzyja rozwojowi regionu jako hubu logistycznego – coraz więcej firm z tego sektora dostrzega ten potencjał. Mają tu swoje siedziby innowacyjne fabryki, m.in. Ikea, Cargotec czy Klippan Safety. Coraz większy udział mają firmy z sektora usług wspólnych. Przykładami takich inwestycji są nagradzane oraz rozszerzające swoje kompetencje przedsiębiorstwa takie jak Coloplast, DGS czy NCDC. Skandynawskie firmy chętnie reinwestują i unowocześniają swoje procesy właśnie tutaj. W tej chwili udział kapitału skandynawskiego w  regionie zbliża się do 25 proc., co stanowi ogromny rynek pracy, a także świadczy o randze tych inwestycji dla rozwoju Pomorza Zachodniego”.

Jacek Wójcikowski, Dyrektor COIE Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego podsumowuje:Firmy skandynawskie są, obok inwestorów niemieckich, najliczniej reprezentowane na Pomorzu Zachodnim. Naszą rolą jako Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego jest wspieranie inwestorów nie tylko na etapie inwestycji, ale również wtedy, gdy pojawiają się problemy w ich już bardziej dojrzałym życiu. Polsko-skandynawski okrągły stół jest formą dialogu na temat wyzwań, jakie stoją przed firmami zagranicznymi w regionie i w Polsce. Mamy również możliwość porozmawiać o sukcesach naszych inwestorów, które na Pomorzu Zachodnim są naprawdę spektakularne”.

[1] Dane za Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego

[2]Raport ABSL „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce w 2018”

[3]Tamże.