PGNiG zyska na spadkach cen ropy naftowej. Mogą one pomóc renegocjować warunki kupna gazu

0

CEO Magazyn Polska

PGNiG nie musi tracić na spadkach cen ropy naftowej. Dzięki nim spółka wyszła na korzystną pozycję negocjacyjną w rozmowach z Gazpromem, z którym może renegocjować wcześniej podpisane umowy na dostawy błękitnego paliwa. Niższa cena spowodowałaby, że bilans spółki, która jednocześnie zajmuje się wydobyciem gazu i handlem, byłby korzystny. Na zmianach zyskaliby także konsumenci.

PGNiG, krajowy potentat wydobycia i handlu błękitnym paliwem, w br. z sukcesem może renegocjować kontrakt na import gazu z Rosji, uważa Wojciech Kozłowski, analityk akcji Ipopema Securities.

Przemawia za tym kilka argumentów – twierdzi Kozłowski. – Po pierwsze, nadekspozycja budżetu Rosji na paliwa. Ceny gazu, po jakich sprzedaje Rosja, zależą w dużej mierze od notowań ropy. My uważamy, że w kontekście spadku wartości rynkowej ropy skorelowana z nią cena gazu dla Polski już tylko nieznacznie będzie wyższa niż w Europie Zachodniej. Intuicyjnie patrząc na budżet Rosji, pewnie szukałbym dywersyfikacji przychodów budżetowych, uciekając od ekspozycji na ropę i poszukując raczej większych przychodów ze sprzedaży gazu w Europie.

Od pewnego czasu Rosja, jak wskazuje Wojciech Kozłowski, kupuje magazyny gazu na Starym Kontynencie. Jego zdaniem świadczy to o tym, że będzie chciała mieć większy wpływ na notowania błękitnego paliwa na rynkach europejskich.

Dużo łatwiej kontrolować cenę gazu w Europie Zachodniej niż ropy globalnie – przekonuje w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Inwestor analityk akcji z Ipopema Securities. – Myślę więc, że Rosja byłaby skłonna renegocjować kontrakt gazowy z Polską tak, żeby w mniejszym stopniu łączyć cenę błękitnego paliwa z notowaniami ropy, a w większym z cenami gazu w Europie Zachodniej. Miałoby to kapitalne znaczenie dla PGNiG, które obecnie płaci Rosji dużo. Sądzę, że spółka będzie płaciła mniej. Tym samym polscy konsumenci dostaną gaz w cenach zbliżonych do obowiązujących w Europie Zachodniej,czyli sporo niższych.

Skutki ewentualnej renegocjacji kontraktów gazowych – zdaniem tego analityka – miałyby wpływ na wyniki PGNiG w drugiej połowie br. Później cena gazu w Polsce będzie już tzw. import parity (wartości w Europie Zachodniej plus 5 proc. kosztów transportu).

Czytaj również:  Cyberwojna trwa. Orężem są nie tylko wirusy i ataki hakerów, lecz także kampanie dezinformacyjne

Przychodowo to wcale nie musi dobrze wyglądać – precyzuje Kozłowski. – Ale sam przychód jako miara skłonności biznesowej do generowania stóp zwrotu czy wartości dla akcjonariuszy nie jest dobrą miarą w kontekście spadków cen ropy i gazu. Trzeba pamiętać o tym, że PGNiG jest przede wszystkim spółka wydobywczą i straci na tym, że ceny ropy i gazu są niższe. Natomiast według naszych wyliczeń 60 proc. strat, które rynek już dyskontuje w wycenie PGNiG, będzie wyrównanych zyskami w handlu gazem, co – moim zdaniem – jeszcze nie jest dostrzegane. W związku z tym mimo tak drastycznych spadków cen ropy i oczekiwanej mniejszej wartości rynkowej gazu PGNiG ma bardzo mocny bilans i potencjał dywidendowy.