Pielęgniarki czekają na nowelizację ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników medycznych

0

W sierpniu 2017 roku weszła w życie ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Ustawa została przyjęta pomimo zgłaszanych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych poprawek kluczowych dla zachowania godności zawodu. Przyjęty projekt zakłada krzywdzące stawki wynagradzania pielęgniarek i położnych oraz w zbyt małym stopniu różnicuje osoby podnoszące kwalifikacje zawodowe. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych podejmuje dalsze działania w celu nowelizacji obowiązującej ustawy, aby uatrakcyjnić zawody – m.in. przez zapewnienie godziwego wynagrodzenia wszystkim pielęgniarkom i położnym.

– Pielęgniarki i położne nie były z tej ustawy zadowolone. Zostały zdeprecjonowane przez zrównanie ich minimalnego wynagrodzenia z płacą np. opiekuna medycznego, który posiada o wiele niższe kwalifikacje – powiedziała serwisowi eNewsroom Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych –Naczelna Rada kilkakrotnie wyrażała swoje stanowisko w odniesieniu do ustawy jeszcze będącej w fazie projektu, czy to w sposób oficjalny w ramach konsultacji publicznych, czy też w sposób mniej formalny za pomocą kontaktów z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia. Interweniowaliśmy także podczas bezpośredniego spotkania z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Panem Andrzejem Dudą. Mimo, że ustawa została przyjęta w brzmieniu niekorzystnym dla naszego środowiska w Polsce, bez zgłaszanych poprawek, nie spoczniemy w działaniach mających na celu poprawę sytuacji zawodu.

NRPiP podjęła stanowisko w sprawie szybkiej nowelizacji tej ustawy. Należy podkreślić, że w Polsce brakuje wykwalifikowanych pielęgniarek i położnych do opieki nad pacjentami. Rośnie średnia wieku i obecnie wynosi 51 lat dla pielęgniarek, natomiast dla położnych 49 lat. W tej sytuacji w sposób szczególny należy zadbać o zachęty do podejmowania pracy w zawodzie, a jedną z nich są godziwe warunki wynagrodzenia. Obecnie toczą się prace, które – jak liczą pielęgniarki i położne – pozwolą ustalić płace minimalne pracowników medycznych z uwzględnieniem sugestii NRPiP – podkreśliła Małas.