Pierwsze notowanie obligacji PHN serii B na Catalyst

Marcin Mazurek
Marcin Mazurek, Prezes Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

W poniedziałek w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych odbyło się pierwsze notowanie obligacji serii B wyemitowanych przez Polski Holding Nieruchomości S.A.

PHN uplasował obligacje serii B o wartości 325 mln PLN w grudniu 2020 r. Obligacje zostały wyemitowane w ramach siedmioletniego programu o wartości do 1 mld PLN a pozyskane z nich środki sfinansują ambitne plany inwestycyjne spółki. Sprzedaż pierwszej emisji 4-letnich obligacji o wartości 160 mln PLN miała miejsce w 2019 r.

W trudnych czasach pandemii nasza kolejna emisja obligacji spotkała się z bardzo przychylnym przyjęciem ze strony inwestorów, co pozwoliło nam pozyskać finansowanie na korzystnych warunkach. Środki z emisji przeznaczymy na finansowanie naszych kluczowych inwestycji komercyjnych jak budynki biurowe SKYSAWA i INTRACO Prime w Warszawie oraz dalszą ekspansję w segmencie mieszkaniowym – powiedział Marcin Mazurek, Prezes Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości.

Bankami obsługującymi program obligacji PHN są PKO Bank Polski S.A., Bank Pekao S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A. oraz mBank S.A., który pełnił rolę Współorganizatora Emisji Obligacji Serii B. W budowie książki popytu uczestniczyli inwestorzy finansowi, z których większość stanowiły fundusze inwestycyjne.

Do Alternatywnego Systemu Obrotu na Catalyst zostało wprowadzonych 325.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000 PLN każda.