31 sierpnia 2021 podpisano Plan Połączenia Sygnis New Technologies sp. z o.o. z MODE S.A.

Grafika Plan Polaczenia

31 sierpnia 2021 podpisano Plan Połączenia spółek Sygnis New Technologies z MODE, co stanowi duży krok dla Sygnis New Technologies w drodze na rynek NewConnect.

Po Połączeniu spółka będzie figurować pod nazwą „Sygnis S.A.”. Wartość MODE S.A. ustalono przez wartość akcji bazując na notowaniach spółki na rynku NewConnect. Wycena wynosi 14.191.723 złotych. Spółkę Sygnis New Technologies wyceniono natomiast na 31.940.683,49 złotych na podstawie skorygowanej wartości aktywów netto.

Jak czytamy w komunikacie spółki MODE: „W wyniku połączenia powstanie rynkowy lider technologii hardware prowadzący działalność w branży produkcji urządzeń specjalistycznych w zakresie nowych technologii, a liczny zespół naukowców i inżynierów pracujących nad badaniami i rozwojem (R&D) dostarczać będzie przełomowych rozwiązań w zakresie urządzeń technologicznych.”

Akcje Emisji Połączeniowej zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu w ramach rynku akcji NewConnect działającego przy Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.