Vivid Games zaprezentował wyniki za pierwsze półrocze 2021

Jarosław Wojczakowski Vivid
Jarek Wojczakowski – Co-Founder & CEO – Vivid Games

Wyniki spółki za pierwsze sześć miesięcy 2022 roku nie odbiegają od publikowanych wcześniej wyników wstępnych. Przychody za 6 miesięcy to blisko 10 mln zł, EBITDA sięga 1,6 mln zł a wynik netto -1,76 mln zł. Spółka rozpoczęła drugie półrocze wyższą sprzedażą. Opublikowane wstępne przychody za lipiec i sierpień to łącznie już 4,3 mln zł, a wypracowany w sierpniu wynik netto jest najlepszym w tym roku.

Do 2021 roku podchodzę jak do nowego rozdania dla Vivid Games. Przygotowujemy grunt pod intensywny rozwój w 2022 i kolejnych latach. Pierwsze półrocze przyniosło sporo zmian i wyzwań, z którymi jako Spółka dobrze sobie poradziliśmy. Realizujemy postanowienia układu dot. obligacji, spłaciliśmy już wszystkie wymagalne w 2021 raty. Wydaliśmy w pierwszym półroczu świetną i bardzo perspektywiczną grę – Eroblast. A co najbardziej istotne – przekuliśmy budowane od lat wiedzę i doświadczenie o free-to-play w rosnące przychody z Real Boxing 2. W listopadzie czeka nas oficjalna premiera Mobbles Cards. Aktualizujemy też nasze plany na rok 2022, a w Q4 przedstawimy cele strategiczne na nadchodzący rok – podsumowuje prezes Jarosław Wojczakowski.

W sprawozdaniu za I półrocze 2021 Zarząd poza opisem kluczowych zdarzeń i wyników finansowych zawarł krótkie objaśnienie specyfiki modelu free-to-play. Przedstawiony w dokumencie wzrost ARPU (średni przychód z gracza) dla Real Boxing 2 z ostatnich kilkunastu miesięcy potwierdza, że Spółka odrobiła lekcję. W okresie od styczniu do sierpnia 2021 średni przychód z gracza w USA wzrósł o ponad 50%.

Real Boxing 2 został w tym roku zmodernizowany, spłaciliśmy dług technologiczny, co było podstawą dalszego rozwoju. Kolejne aktualizacje dają nam masę danych, które wykorzystujemy dla budowania zaangażowanej społeczności graczy, poprawy ich retencji i monetyzacji. Kolejnym krokiem było rozpoczęcie działań typu liveOps na niestosowaną dotychczas skalę. Po analizie wyników wiemy, że była to dobra decyzja. Jako zespół jesteśmy usatysfakcjonowani tym jak rozwija się RB2 i nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa – podsumowuje Bartosz Biniecki, product owner marki Real Boxing.

W listopadzie Spółka opublikuje raport za III kwartał, a w pierwszej połowie października wstępne wyniki za wrzesień.