Platforma recyklingu plastiku – francuskie rozwiązanie dostosowuje plastik do potrzeb kupców

Edouard Garreau s
Edouard Garreau, współzałożyciel platformy Polytopoly.com. Foto: InnovatorsMag

Istniejący łańcuch dostaw w recyklingu stanowi poważny problem dla potencjalnych nabywców polimeru z recyklingu. Edouard Garreau, współzałożyciel platformy Polytopoly.com, wyjaśnia, jak cyfrowe połączenie łańcucha dostaw wpłynie na poprawę doświadczeń klientów.

Co roku świat traci miliardy euro rocznie z powodu nieodpowiedniej gospodarki odpadami. Wskaźniki recyklingu znacznie różnią się w zależności od kraju i regionu; w EU wynoszą one około 30%, lecz według OECD tylko 14–18% wszystkich odpadów na świecie przeznacza się do recyklingu. Wskaźniki różnią się też w zależności od polimerów. Politetraftalan etylenu i polietylen o wysokiej gęstości są poddawane recyklingowi w około 10%, lecz polistyren i polipropylen prawie nigdy. Jeżeli polimery te nie podlegają recyklingowi, są spalane, składowane na wysypiskach odpadów lub zanieczyszczają środowisko. W zeszłym roku naukowcy donieśli, że plastik znaleziono nawet w Rowie Mariańskim, najgłębszym miejscu oceanu, na głębokości ponad 10 tys. metrów.

Do niedawna wiele krajów europejskich w znacznej mierze bazowało na eksporcie dużych ilości plastiku nadającego się do recyklingu, jednakże w marcu 2018 r. Chiny nałożyły poważne ograniczenia na jego import, co doprowadziło do restrukturyzacji światowego handlu tworzyw sztucznych. W kolejnych miesiącach wiele europejskich odpadów plastikowych wywożono za granicę, jednak nie wszystkie miejsca przeznaczenia były w stanie odpowiednio obsłużyć wzrost. Tylko w styczniu minister środowiska Malezji zawrócił 150 kontenerów nielegalnych odpadów z 13 krajów, w tym z Francji i Wielkiej Brytanii.

Od 2016 r. eksport plastiku zmniejszył się o połowę w wyniku wprowadzonego zakazu, co napędza rozwój nowego rozwiązania — cyfrowego łańcucha dostaw, który wykorzystuje możliwości na szczeblu znacznie bardziej lokalnym.

Kompleksowe wyzwanie techniczne

Sektor plastiku z recyklingu jest znacznie bardziej złożony niż sektor tworzyw sztucznych pochodzących z surowców pierwotnych. Branżowi giganci BP i Total, którzy prowadzą działalność od dziesięcioleci, ułatwili nabywcom polimerów możliwość bezpośredniego zakupu materiałów pierwotnych. Nieskomplikowany łańcuch dostaw zapewnia niezmiennie solidną jakość.

Gospodarka o obiegu zamkniętym, oparta na materiałach poddawanych recyklingowi, jest wciąż w powijakach i w stanie rozdrobnienia. W Europie działa tylko około 20 dużych graczy na rynku plastiku z surowców pierwotnych, natomiast istnieje ponad 800 podmiotów zajmujących się recyklingiem. Ponadto popyt na plastik z recyklingu utrzymuje się na niskim poziomie, stanowiąc jedynie 6% całkowitego popytu ze względu na przystępne ceny ropy. Z tego względu inwestycje w sektorze były jak dotąd ograniczane do minimum, przez co zmiana nie jest wyraźna, lecz przebiega stopniowo.

Transformację sektora plastiku z recyklingu komplikują dodatkowo wyzwania techniczne. Każdy podmiot zajmujący się recyklingiem plastiku zna trudności związane z gromadzeniem, ponownym rozdrabnianiem, mieszaniem i szukaniem nabywcy. To powolny proces, który dodatkowo komplikuje fakt, że branża jest w niewielkim stopniu znormalizowana. Chociaż większość podmiotów zajmujących się recyklingiem posiada podstawowe analizy dotyczące podstawowych surowców, nabywcy często sami muszą testować potencjalne źródła pod kątem dodatków, gęstości, szybkości płynięcia i zanieczyszczeń, aby znaleźć odpowiednią klasę lub odpowiednie zastosowanie. Zrozumiałe jest, że materiały z recyklingu przeznaczone do kontaktu z żywnością są szczególnie drogie. Z uwagi na potrzebę kompleksowej analizy zdobycie od jednego dostawcy dużych partii plastiku z recyklingu dowolnej klasy jest trudne lub niewspółmiernie drogie. Ponadto, nawet jeżeli nabywca może zabezpieczyć źródło, musi nagłowić się, jak rozwiązać problem jednorazowej logistyki z punktu A do punktu B.

Gospodarka o obiegu zamkniętym oparta na rozwiązaniach cyfrowych

Jeżeli Europa chce zbudować prawdziwą gospodarkę o obiegu zamkniętym, opartą na prężnie rozwijającym się sektorze gospodarowania odpadami plastikowymi, wartym wiele miliardów euro, konieczna jest lepsza współpraca między kluczowymi graczami w celu usprawnienia procesu już na starcie. Dlatego cyfrowe połączenie łańcucha dostaw na jednej platformie będzie stanowiło punkt zwrotny.

Poly to Poly, innowacyjne francuskie przedsiębiorstwo typu start-up działające zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym, to jedna firma łącząca na jednej platformie blisko 300 podmiotów zajmujących się recyklingiem polimerów w całej Europie, w celu konsolidacji procesu zamówień. Firma ma własne laboratorium do analizowania i certyfikowania każdego źródła polimerów dostępnego na platformie pod kątem własnych rygorystycznych norm bezpieczeństwa i jakości, a także uregulowań Komisji Europejskiej. Mając pełny wgląd w jakość wyszczególnionych materiałów, Polytopoly.com może łatwo dopasować specjalne wymogi producenta dotyczące klasy, ceny, ilości, jakości i właściwości do różnych rozwiązań dostępnych u różnych podmiotów zajmujących się recyklingiem.

Gromadząc dane o różnych materiałach w jednym miejscu, platforma oferuje również nowy poziom przejrzystości rynku. Platforma automatycznie łączy dane o cenie i jakości, co znacznie ułatwia proces podejmowania decyzji. Wyświetlanie cen uwzględniających dostawę znacznie ułatwia porównanie różnych opcji materiałów z recyklingu w zestawieniu z materiałami pierwotnymi. Poprzez scalenie łańcucha dostaw platforma Polytopoly.com wytycza drogę ku łatwiejszej koordynacji i może wykorzystywać sieć do łatwiejszego wyszukiwania materiałów również z ramienia producentów.

Trafnym przykładem jest producent elementów kompozytowych, który zgłosił się do Polytopoly.com o pomoc w znalezieniu odpowiedniego źródła plastiku z recyklingu do wyrobu materiałów budowlanych. Producent miał dwa podstawowe wymogi. Po pierwsze materiały z recyklingu musiały nadawać się do łączenia z drewnem w określony sposób, tak aby zachować wytrzymałość, lecz równocześnie zapewniać plastyczność w procesie produkcji. Po drugie produkt końcowy musiał mieć specjalne cechy przepuszczalności. Połącznie tych dwóch wymogów stanowiło interesujące zamówienie. Opierając się na wiedzy fachowej laboratorium Poly to Poly, producent mógł przed złożeniem zamówienia przetestować potencjalne źródła materiałów posiadających wymagane cechy.

Oszczędność węgla

Produkcja elementów kompozytowych to jeden ze sposobów na wykorzystanie plastiku z recyklingu, przekładające się na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i pozwalające uniknąć składowania milionów butelek i innych jednorazowych przedmiotów na wysypiskach odpadów oraz wyrzucania ich do oceanów. Jednak materiał ten można wykorzystać na tysiące sposobów na całym świecie. Dzięki połączeniu łańcucha dostaw oraz uzyskaniu niezbędnej wiedzy fachowej umożliwiającej dopasowanie specyfikacji do źródła dostaw, platforma Polytopoly.com może przyczynić się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla o miliony ton. A każda tona plastiku z recyklingu pozwala zaoszczędzić od trzech do pięciu baryłek ropy. Wreszcie, platforma może również pomóc w ograniczeniu transportu materiałów, ułatwiając kontakt między lokalnymi producentami i dostawcami. To model, który można powielić na całym świecie.

Ostatni spadek cen ropy, który przełożył się na obniżenie cen plastiku z surowców pierwotnych, nie osłabił zainteresowania plastikiem z recyklingu. Wiele problemów wciąż czeka na rozwiązanie, w tym wdrożenie technik recyklingu umożliwiających wykorzystanie polimerów z recyklingu do produkcji wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Jednak największym wyzwaniem stojącym przed tym sektorem będzie osiągnięcie korzyści skali i standaryzacja, dzięki którym producenci nie będą musieli martwić się o wiarygodność źródła dostawy lub wybierać między konkurencyjną ceną a zrównoważonym charakterem. Będą mogli mieć jedno i drugie.