PMI: Tempo wzrostu nadal silne, ale nieco wyhamowało

Piotr Ludwiczak, Head of Research, Dom Maklerski Michael / Ström
Piotr Ludwiczak, Head of Research, Dom Maklerski Michael / Ström

Odczyt PMI polskiego przemysłu za luty 2018 r. wyniósł 53,7, co z jednej strony było wynikiem najniższym od czterech miesięcy (dla porównania w styczniu odnotowano 54,6), a z drugiej strony sygnalizuje dalszą poprawę kondycji polskiego sektora przemysłowego.

IHS Markit w raporcie za luty zwraca uwagę na wzrost liczby nowych zamówień, którego tempo było najsłabsze od sześciu miesięcy. Niemniej jednak, zaległości produkcyjne ponownie wzrosły. Przedsiębiorstwa dalej sygnalizują rosnący popyt płynący zarówno z rynku krajowego, jak i z krajów UE.

Zwracamy uwagę na presje inflacyjne, które nieco złagodniały w lutym, ale dalej pozostawały wysokie. Głównym czynnikiem przemawiającym za wzrostami kosztów były wyższe ceny stali.

Podsumowując, z polskiego przemysły kolejny raz napłynęły pozytywne dane, które z optymizmem pozwalają patrzeć na najbliższe miesiące.

Piotr Ludwiczak, Zarządzający funduszem, Michael/Ström Dom Maklerski